Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   n00b (http://diendan.thegioihoanmy.vn/n00b-f83/)
-   -   Thân mời các bạn no0b đi off đầu hè (http://diendan.thegioihoanmy.vn/n00b-f83/than-moi-cac-ban-no0b-di-off-dau-he-117561/)

HAIAH 12/05/2010 06:04 PM

Thân mời các bạn no0b đi off đầu hè
 
:dangyeu: Tình hình là G Olympous tổ chức off đầu hè song song tại 2 địa điểm:dangyeu:
Vào hồi 10h thứ 7 ngày 15/5

Off Tại HCM
Off tại HN

:data: Thân mời các bạn no0b cùng tham dự giao lưu:xauho:

Tama 13/05/2010 12:25 PM

Híc híc. Địa điểm cụ thể 2 đầu cầu là ở đâu?
btw, viết nhầm tên bang n00b rồi T_T

HAIAH 13/05/2010 06:51 PM

:dangyeu: Mọi ng vui lòng kick vô 2 chữ "Off Tại HN" và "Off Tại HCM" để đến link liên kết xem thông tin:dangyeu:
:xauho: vì 1 số lý do khách quan:xauho: lịch off HN có chút thay đổi về time:xauho: mong mọi ng sắp xếp time cùng tham dự cho vui:dangyeu:

http://diendan.thegioihoanmy.vn/show...6&postcount=38


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:37 PM.