Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Nạp Kim Nguyên Bảo (http://diendan.thegioihoanmy.vn/nap-kim-nguyen-bao-f40/)
-   -   Vấn Đề Muôn Thuở (http://diendan.thegioihoanmy.vn/nap-kim-nguyen-bao-f40/van-de-muon-thuo-211629/)

a1tuyet 25/04/2016 12:30 PM

Vấn Đề Muôn Thuở
 
:tieuho35: tình hình là nạp card bị lỗi
seri 042761000847303
:tieuho35:gọi lên tổng đài trừ tiền DT(36s -3k6)nhưng không ai bắt máy tự động tắt.vãi đường dây nóng,cơ mà gọi xong nóng người thật:tieuho43::tieuho43::tieuho24:


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:23 AM.