Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Quần Hùng Tụ Nghĩa > Sơ nhập > Nhiệm Vụ
Trả lời
 
LinkBack Hỗ trợ
Cũ 29/01/2014, 08:32 PM   #1 (permalink)
妖精[STG]★★★《完美国际2 》
 
Hình đại diện của WereFox
 
Tham gia: 26/06/2009
Bài viết: 7,391
Cảm ơn: 497
Được cảm ơn 5,812 lần qua 2,040 bài viết
Điểm uy tín: 11194098
WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng WereFox đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Chuỗi Q Thú Tộc - Biến Thân Cường Hóa

Yêu cầu :
Thú Tộc lv 100 Tu chân Thăng Tiên / Cuồng Ma đã học Tiên cấp / Ma Cấp Biến Thân ( Yêu Hồ / Bạch Hổ )
Nhận Q Biến Thân Cường Hóa tại Tiên Thú / Thần Thú Đại Sư có 2 lựa chọn làm nhiệm vụ :
Lấy Cửu U Hồn Hạch
Lấy Cửu U Tinh Phách mua tại Túi Càn Khôn 68KNB

Nhiệm vụ lấy Cửu U Hồn HạchTiên Thú


1.Đến Trưởng Lão Thú Tộc nhận Q Đại Hội Anh Hùng

2.Tiếp Tục Đến gặp Tiểu Lang nhân Q Đại Hội Anh Hùng sau đó nhận Q Anh Hùng Không Về nhận được Thư Của Chủ Nhân

3.Đến gặp Trưởng Lão Thú Tộc giao Thư sau đó nhận Q Thất Tình Chi Loạn yêu cầu Vào Tiên Giới lấy 25 Thất Tình U Quang từ Thất Tình Sứ giao cho Đan Dương Tử

4.Tại Đan Dương Tửnhận Q : Làm Theo Kế Hoạch - Tìm dấu vào động - Mục tiêu ( 423 576 ) bên trong Thiên Giới Luyện Ngục . Từ [Linh Hồn Thi Ca di chuyển tới cửa Địa Ngục Cạm Bẫy gặp Thiên Viêm nhận Q Anh Hùng Phản Bội - Tiêu diệt 10 Thiên Ngục Vong Hồn Sau đó trả nhiệm vụ tại Đan Dương Tử

5.Tại Đan Dương Tử nhận Q : Hồi báo Trưởng Lão . Tới 473 509 đào Ngọc Châu bị thất lạc lấy 8 Bích Lục Ngọc Châu Sau đó về Vạn Hóa gặp Trưởng Lão Thú Tộc trả Q

6 .Tiếp tục nhận Q Tham vấn tại Trưởng Lão Thú Tộc sau đó nói chuyện với Tiểu Lang

7. Tại Tiểu Lang nhận Q Cố nhân vãng sự - 1 Tới (364 627) đào Ký Ức Toái Tinh 1 Tiểu Lang thu 8 Ký ức Toái Tinh ( Sơ kiến ) .. Về trả Q Tiểu Lang

8. Nhiệm vụ Sơ Kiến : Sử dụng Kí ức toái tinh ( sơ kiến ) Tới (363 582) trong Cuồng lang Sào Huyệt . Nói chuyện với Tửu Kiếm Tiên trong Cuồng Lang Sào Huyệt

9. Nói chuyện với Hồ Tam Nương trong Cuồng Lang Sào Huyệt

10. Nhiệm vụ Cố nhân vãng sự - 2 Tiêu Diệt Tiên Đinh Đang (363 603) trong Tiên Giới thu 15 Kí ức toái tinh ( Đan niệm ) Trở lại Cuồng Lang sào huyệt nói chuyện với Hồ Tam Nương

11. Nhiệm vụ Đan niệm .Sử dụng Ký ức toái tinh ( Đan niệm ) Tới (383 564) Nói chuyện với Tửu Kiếm Tiên trong Cuồng Lang Sào Huyệt

12. Nói chuyện với Tiểu Lang (382 552) trong Hỏa Nham Động

13. Nhiệm vụ Cố nhân vãng sự - 3 Nói chuyện với Tiểu lang (382 552) trong Hỏa Nham Động . Tới ( 266 943) đào Ký Ức Toái Tinh 2 Tiểu Lang thu 8 Ký ức Toái Tinh (ngộ nhận) Sau đó nói chuyện với Tiểu lang (382 552) trong Hỏa Nham Động

14. Nhiệm vụ Ngộ nhận Sử dụng kí ức toái tinh ( ngộ nhận ) Tới (380 557) trong Xà Hạt Động Nói chuyện với Tửu Kiếm Tiên

15.Nói chuyện tiếp với NPC Tiểu Lang (380 556) trong Xà Hạt Động

16.Nhiệm vụ Cố nhân vãng sự - 4 Tiêu Diệt Tiên Giới Hộ Pháp trong Tiên giới lấy 15 kí ức toái tinh ( Niệm đoạn ) Sau đó về Xà Hạt Động trả Q cho NPC Tiểu lang (380 556)

17.Nhiệm vụ Niệm đoạn . Sử dụng Ký ức toái tinh ( niệm đoạn) Tới (363 582) trong Cuồng Lang Sào Huyệt .Nói chuyện với Tửu Kiếm Tiên .

18.Nói chuyện với Tiểu Lang (363 581) trong Cuồng Lang Sào Huyệt

19.Tiếp Tục nói chuyện với Tiểu Lang sau đó Nói chuyện với Đan dương tử (473 505) trong Tiên Giới

20 .Nhận nhiệm vụ tại Đan Dương Tử Tiêu Diệt 25 Cửu Vĩ Tiên Hồ trong Tiên Giới . Hoàn thành trả Q tại Đan Dương Tử

21. Nói chuyện với Đan Dương Tử . Trở lại Vạn Hóa Thành nói chuyện với khán hộ tộc nhân Tranh nanh

22.Nói chuyện với khán hộ tộc nhân tranh nanh Tới nói chuyện với Hồ tam nương

23.Nói chuyện với Hồ Tam Nương

24.Nói chuyện với Tiểu lang . Tiêu diệt Tiên giới u phù trong tiên giới lấy 30 u phù tiên ti Nói chuyện với Khán hộ tộc nhân Tranh nanh

25.Nói chuyện với khán hộ tộc nhân tranh nanh Đào Yêu tộc phong ấn lấy 9 phong ấn lệnh Sau đó Nói chuyện với Hồ tam nương

26. Nói chuyện với Hồ Tam Nương . Sau đó nói chuyện với NPC Chuyển Đổi Tiên Ma (572 649)

27.Nói chuyện với Hoán đổi Tiên Ma . Tiêu diệt Tiêu Diêu Sử trong Tiên Giới lấy 15 Tiêu Diêu Cố Hồn Tán Sau đó nói chuyện với Bạch liên thánh nữ

28.Tiếp tục nhận Q . Đào Không Khí Đoàn Phát Quang tại Bạch Liên Cư trong Tiên giới lấy 9 Cửu Nguyên Hoàn Hồn Đan .

29 .Tiếp tục nhận Q tại Bạch Liên Thánh Nữ Tiêu Diệt Tiên Giáp Chi Linh trong Tiên Giới lấy 30 Tiên Giáp Toái Phiến Sau đó trả Q cho Hồ Tam Nương (435 470) trong Tiên Giới

31. Tiếp tục nhận Q . Tiêu diệt Đại La Thiên Tướng lấy 30 Đại La Chi Lực . Sau đó nói chuyện với Hồ tam nương (435 470) trong Tiên giới . Trở lại nói chuyện với Tửu kiếm tiên trong Cuồng lang sao huyệt .

32.Nói chuyện với Tửu kiếm tiên trong Cuồng lang sào huyệt . Nói chuyện tiếp với Hồ tam nương trong Cuồng Lang Sào Huyệt . Nói chuyện tiếp với Huyền Dương Tử - Lâm Tường Chi trong Cuồng Lang Sào Huyệt . Nói chuyện với Tần Tử Hồ Tam Nương trong Cuồng Lang Sào Huyệt
Nói chuyện với Tửu kiếm tiên trong Cuồng Lang Sào Huyệt
Tiêu Diệt Huyền Dương Tử - Cửu U Thái trong Ma Giới
Về Vạn Hóa nói chuyện với Trưởng Lão Thú Tộc nhận được Cửu U Hồn Hạch

33. Nhiệm vụ Biến thân cường hóa Nói chuyện với Tiên Thú Đại Sư Mai Thiển Tuyết đưa Cửu U Hồn Hạch hoặc Cửu U Tinh Phách nhận sách kỹ năng cường hóa - Yêu Hồ Biến , Điệp Vũ Biến Tiên / Ma

Thần Thú


1.Tự ngã cứu thục - khải trình
Nói chuyện với Trưởng Lão Thú Tộc . Nói chuyện với Mạc thương , thủ vệ Hổ trầm sa

2. Sơ lộ phong mang
Nói chuyện với Thủ vệ Hổ trầm sa
Tới (307 581) Tiêu diệt 15 Yêu hổ thư kích vương , 8 Phệ huyết sư
Nói chuyện với Thủ vệ Hổ Trầm Sa Đợi 30s .
Nói chuyện với Thủ vệ Hổ hình lân Tới (308 582) Tiêu diệt Ma hóa Tinh tế quỷ

3.Yên hoa mĩ tửu hạ anh hùng
Nói chuyện với Mạc Thương , Đại Trù

4. Tái lai nhất bôi
Nói chuyện với Đại trù (226 558) nhận Châm mãn mĩ tửu bôi tử

5.Nhất ẩm nhi tẫn
Sử dụng châm mãn mĩ tửu bôi tử nhận được Không tửu bôi

6.Trùng động hậu quả Đưa 5 Không tửu bôi cho Đại trù . Nói chuyện với Tiểu Hoa Tới (318 584) diệt Vô danh thạch trụ , Tới (317 585) diệt Cửu u minh vương - Hồn phách
Nói chuyện với Tiểu hoa , Mạc thương , Đại trù
Nói chuyện với Tiểu hoa , Dược sư Lôi lão dược

6. Cứu thục chi lộ
Nói chuyện với Dược sư Lôi lão dược Nói chuyện với Ma huyễn thiên Mạc cát trong Ma giới Diệt 20 diệt thế pháp vương
Nói chuyện với Ma huyễn thiên Mạc cát Đào khuẩn nhật thảo lấy 10 Khuẩn nhật thảo
Nói chuyện với ma huyễn thiên mạc cát Tới (234 843) Đợi 30s sau đó nói chuyện với ma huyễn thiên Mạc cát

7. Phục cừu chi lộ
Nói chuyện với ma huyễn thiên Mạc cát trong Ma Giới Tiêu diệt Thiên ma nữ vương lấy 25 Chân ma chi huyết
Nói chuyện với ma huyễn thiên Mạc cát Tiêu diệt Tiên kiếm chi linh lấy Hạo thiên chi kiếm
Nói chuyện với ma huyễn thiên Mạc cát (471 493) Đào Minh vương bảo đỉnh lấy minh vương bảo đỉnh
Nói chuyện với ma huyễn thiên Mạc cát đợi 5 phút
sau đó nói chuyện với ma huyễn thiên Mạc cát nhận nhiệm vụ Tiêu diệt Huyền Dương Tử - Cửu U Thái trong Ma Giới
Nói chuyện với ma huyễn thiên Mạc cát nhận Cửu U Hồn Hạch

8.Trần ai lạc định
Nói chuyện với Ma huyễn thiên Mạc cát trong Ma Giới
Nói chuyện với Đại trù
Nói chuyện với Trường lão Thú Tộc

9.Biến thân cường hóa
Nói chuyện với Thần Thú Đại Sư đưa Cửu U Hồn Hạch hoặc Cửu U Tinh Phách nhận sách kỹ năng Bạch Hổ cường hóa , Hùng Miêu Biến Tiên / Ma


Click the image to open in full size.
Điệp Vũ Hồ Ly

Click the image to open in full size.
Hùng Miêu
__________________

TGHM II - Nhạc Hưởng Kì Thành:http://diendan.thegioihoanmy.vn/3126483-post1.html
TGHM II - Ngự Thiên Huyền Chương:http://diendan.thegioihoanmy.vn/3128961-post1.html
TGHM II - Nguyệt Vịnh Vân Ca:
http://diendan.thegioihoanmy.vn/3129020-post1.html
WereFox offline   Trả lời với trích dẫn
Có 3 người cảm ơn WereFox vì bài viết bổ ích:
Cũ 29/01/2014, 08:40 PM   #2 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của nguyenloc199
 
Tham gia: 12/12/2011
Tuổi: 29
Bài viết: 869
Cảm ơn: 169
Được cảm ơn 72 lần qua 57 bài viết
Điểm uy tín: 1333295
nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

còn bỏ ra 68 KNB thì k cần làm những Q trên
__________________
Không sịp không phải vì không có sịp
Sịp giặt chưa khô không có dùng
nguyenloc199 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 29/01/2014, 09:26 PM   #3 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của aloha90
 
Tham gia: 23/11/2009
Bài viết: 626
Cảm ơn: 342
Được cảm ơn 106 lần qua 52 bài viết
Điểm uy tín: 1748734
aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi nguyenloc199 Xem bài viết
còn bỏ ra 68 KNB thì k cần làm những Q trên
mua trong túi O rồi cầm tới đại sư học thôi hả
aloha90 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 29/01/2014, 09:42 PM   #4 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của nguyenloc199
 
Tham gia: 12/12/2011
Tuổi: 29
Bài viết: 869
Cảm ơn: 169
Được cảm ơn 72 lần qua 57 bài viết
Điểm uy tín: 1333295
nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi aloha90 Xem bài viết
mua trong túi O rồi cầm tới đại sư học thôi hả
có vẻ vậy
__________________
Không sịp không phải vì không có sịp
Sịp giặt chưa khô không có dùng
nguyenloc199 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 29/01/2014, 11:26 PM   #5 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của aloha90
 
Tham gia: 23/11/2009
Bài viết: 626
Cảm ơn: 342
Được cảm ơn 106 lần qua 52 bài viết
Điểm uy tín: 1748734
aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng aloha90 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi nguyenloc199 Xem bài viết
có vẻ vậy
chưa thử à, mà nó tên gì sao h tìm lại trong O không thấy
aloha90 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 29/01/2014, 11:56 PM   #6 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của nguyenloc199
 
Tham gia: 12/12/2011
Tuổi: 29
Bài viết: 869
Cảm ơn: 169
Được cảm ơn 72 lần qua 57 bài viết
Điểm uy tín: 1333295
nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng nguyenloc199 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Trích dẫn:
Được gửi bởi aloha90 Xem bài viết
chưa thử à, mà nó tên gì sao h tìm lại trong O không thấy
Cửu Ưu Tinh Phách đấy bác
__________________
Không sịp không phải vì không có sịp
Sịp giặt chưa khô không có dùng
nguyenloc199 offline   Trả lời với trích dẫn
Cảm ơn nguyenloc199 vì bài viết bổ ích:
Cũ 03/09/2015, 08:15 PM   #7 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của kuhien592002
 
Tham gia: 02/09/2015
Bài viết: 2
Entry: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
kuhien592002 đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định

vậy nếu lấy cửu u tinh phách 68 KNB có cần lên cấp 100 ko ạ (tiên thú) hay là cấp nào cũng xài dc
và nếu cường hóa biến thân xong có dc nhận thêm j ko ạ?(như dame mạnh hơn, thủ mạnh hơn khi hóa thân thành yêu hồ ạ
kuhien592002 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 01/11/2016, 03:04 AM   #8 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của chiphoi2005
 
Tham gia: 14/01/2007
Bài viết: 9
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 0
chiphoi2005 đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Học skill Cuồng - Điệp Vũ Biến (cường hóa)

Class Tiên Thú của tôi hiện nay đã CS2, cấp 102 và đạt được Ma Tôn, đã làm xong và lấy được 2 cuống sách biến thân của TiT Cuồng - Điệp Vũ Biến và Cuồng - Yêu Hồ Cường Hóa
Nhưng bấm phím R, đọc hướng dẫn trong sách và tìm mọi nơi trên mạng vẫn không thấy hướng dẫn nào khác và thể học được 2 cuống sách này.
Mod hoặc ai biết vui lòng chỉ cho mình cách để học 2 skill này nhé. Xin cảm ơn.
Đã học skill xong 2 skill Cuồng - Điệp Vũ Biến và Cuồng - Yêu Hồ Biến ban đầu
chiphoi2005 offline   Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Chia sẻ link


Hiện đang có: 1 người (0 thành viên và 1 khách) đang xem chủ đề này.
 
Hỗ trợ

Quy định
Bạn không được tạo chủ đề mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình

Mã BB Bật
Smilies Bật
Mã [IMG] Bật
Mã HTML Tắt
Trackbacks are Bật
Pingbacks are Bật
Refbacks are TắtTheo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:01 AM.