Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Quần Hùng Tụ Nghĩa > Sơ nhập > Nhiệm Vụ
Trả lời
 
LinkBack Hỗ trợ
Cũ 11/12/2007, 01:46 AM   #1 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của DaiCaTidus
 
Tham gia: 12/01/2007
Bài viết: 191
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 177
DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng DaiCaTidus đang có khoảng 2000 điểm danh vọng
Mặc định

Q: Thông thường : Thiên Địa Linh Hỏa
NPC nhận: Đan Dương Tử, tọa độ: 473.506
Nội dung: Giúp Đan Dương Tử tiêu diệt Quang Minh Sứ
- Nói chuyện với Đan Dương Tử
- Giúp Đan Dương Tử tiêu diệt 90 con Quang Minh Sứ (hệ Hỏa, 471.485) lấy Linh Hỏa

NPC trả: Đan Dương Tử, tọa độ: 473.506

Phần thưởng:
- Tiền 36500, KN 61000, NT 13500
- 10 Danh vọng, 1 thiên tiên thạch, 5 thượng Cửu Long Tán

Nhận xét:
- Độ khó: D
- Xem nội dung lủng củng
- Sai tên quái Quang Minh Sứ trong quest là Quang Minh Sử
- Sai hướng chỉ đánh quái

Q: Thông thường: Tiên Giới Thí Luyện
NPC nhận: Linh Hư Đai Tiên, tọa độ: 480.506
Nội dung: Bạn đã nhập tiên giới công lực cũng không tầm thường nữa, bạn nhận nhiệm vụ đi đánh Thiên Hổ Hộ Vệ để khẳng định mình.
- Đến gặp Linh Hư Đai Tiên
- Đi tiêu diệt 80 con Thiên Hổ Hộ Vệ (hệ Kim, 472.639) lấy Võ Uy lệnh

NPC trả: Linh Hư Đai Tiên, tọa độ: 480.506

Phần thưởng:
- Tiền 39000, KN 65500, NT 14500
- 10 danh vọng, 1 nhân tiên thạch.

Q: Thông thường: Ma đạo mê hoặc
NPC nhận: Không Linh Tử Tọa độ: 461.570
Nội dung: Thiên Mã Hộ Vệ gần đây thay đổi tính tình hay đi phá phách khắp nơi, Không Linh Tử nhờ bạn đi tìm bằng chứng Thiên Mã Hộ Vệ đã bị Ma Đạo mê hoặc.
- Nói chuyện với Không Linh Tử.
- Tiêu diệt 100 con Thiên Mã Hộ Vệ (Hệ Vô, 462.555)

NPC trả: Không Linh Tử Tọa độ: 461.570

Phần thưởng:
- KN 72000, NT 16000
- 1 Thiên Tiên Thạch

Q: Thông thường: Tục Mệnh Tiên Đan
NPC nhận: Đan Dương Tử Tọa độ: 473.506
Nội dung: Đưa Thiên Vương Tục Hồn Đan cho sư huynh Đan Thần Tử của Đan Dương Tử.
- Gặp Đan Dương Tử
- Chuyển thuốc Thiên Vương Tục Hồn Đan cho Đan Thần Tử

NPC trả: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500

Phần thưởng:
- Tiền 3250, KN 5000, Nt 1200
- 10 danh vong, 1 tiên thạch toái phiến.

Q: Thông thường: Thưởng Thiên Lệnh
NPC nhận: Đan Thần Tử Tọa độ: 437 .500
Nội dung: Tiêu diệt 95 con Thưởng Thiện Sứ ở gần Thiên Âm Các để lấy Lệnh Thưởng Thiện rồi đưa Đan Thần Tử
- Nói chuyện với Đan Thần Tử
- Đi tiêu diệt Thưởng Thiện Sứ (hệ Mộc, 458.519)

NPC trả: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500

Phần thưởng:
- Tiền 38500, KN 64500, NT 14500
- 10 Danh vong, 1 tiên thạch toái phiến.
Nhận xét:
- Sai tên quái quest là Thưởng Thiện Sử, game là Thưởng Thiện Sứ.

Q: Thông thường: Tam Giới Thần Thủy

NPC nhận: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500
Nội dung: Đánh 75 con Tiêu Dao Sứ ở gần Thanh U Cư lấy Tam Giới Thần Thủy, đó là đồ vật duy nhất cứu được Đan Thần Tử
- Gặp Đan Thần Tử
- Đi đánh Tiêu Dao Sứ(hệ Mộc, 460.518) lấy Tam Giới Thần Thủy

NPC trả: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500

Phần thưởng:
- Tiền 38500, KN 64500, NT 14500
- 10 danh vọng, 1 tiên thạch toái phiến.

Nhận xét:
- Sai tên quái, trong quest la Tiêu Diêu Sử, game là Tiêu Dao Sứ

Q: Thông thường: Lôi Ma Loạn Lạc
NPC nhận: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500
Nội dung: Đan Thần Tử nhờ bạn đi tiêu diệt Huyễn Thế Lôi Ma ở phía Bắc Thiên Âm Các
- Gặp Đan Thần Tử
- Đánh Huyễn Thế Lôi Ma ở Bắc Thiên Âm Các (hệ Kim, 439.531)

NPC trả: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500

Phần thưởng:
- Tiền 7000, KN 21500, NT 4700.
- 1 Tiên Thạch Toái phiến.

Q: Thông thường: Trận Đấu Giữa Tiên Ma
NPC nhận: Phụng Thiên Đại Tiên Tọa độ: 457.580

Nội dung: Phụng Thiên Đại Tiên ấp ủ hi vọng muốn quyết đấu với Ma Giới, 1 lần xuống hạ giới đã gặp Diệt Thế Pháp Vương. Ông đánh 1 ngày 1 đêm với hắn, tuy thắng nhưng đã bị tên Ma Đạo đấy dùng gian kế cướp mất Thiên Ẩn Luân. Ông ta nhờ bạn đi lấy lại cho ông ta.
- Gặp Phụng Thiên Đại Tiên
- Đi đến Ma giới đánh con Diệt Thế Pháp Ma(hệ Thủy, 477.540)

NPC trả: Phụng Thiên Đại Tiên Tọa độ: 457.580
Phần thưởng:
- Tiền 13000, KN 22000, NT 5000
- 10 danh vọng, 1 tiên thạch toái phiến.

Q: Thông thường: Thiên Mã Loạn
NPC nhận: Linh Hư Đai Tiên Tọa độ: 480.506

Nội dung: Lấy được tin tức từ Dược Sư, Thiên Mã Bộ Lạc có thể bị Oán Linh xúi giục. Hãy đến nguồn nước của chúng để điều tra.
- Nói chuyện Linh Hư Đai Tiên
- Đến nguồn nước của Thiên Mã Bộ Lạc gần Thính Nguyệt Hồi Lang.

NPC trả: Liệt Hỏa Tướng Quân Tọa độ: 451.576
Phần thưởng:
- Tiền 3300, KN 5000, NT 1200
- 10 danh vọng, 1 tiên thạch toái phiến.

Q:Thông thường: Thiên Mã Nô Phó

NPC nhận: Liệt Hỏa Tướng Quân Tọa độ: 451.576
Nội dung:
- Gặp Liệt Hỏa Tướng Quân
- Tiêu diệt 75 con Phích Lịch Thú (hê Thủy,435 521 )

NPC trả: Liệt Hỏa Tướng Quân Tọa độ: 451.576
Phần thưởng:
- Tiền 42000, KN 70500, NT 16000
- 10 danh vọng, 1 tiên thạch toái phiến.


Q:Thông thường: Thiên Mã Thủ Lĩnh

NPC nhận: Liệt Hỏa Tướng Quân Tọa độ: 451.576
Nội dung: Cầm Chiến Thư của Liệt Hỏa tướng Quân mang đên cho Mã Vương Thần Thủ Lĩnh Của Thiên Mã Tộc
- Nói chuyện với Liệt Hỏa Tướng Quân
- Chuyển thư khiêu chiến của Liệt Hỏa Tướng Quân cho Thiên Mã Thủ Lĩnh (421.601)

NPC trả: Thiên Mã Thủ Lĩnh Tọa độ: 421.601
Phần thưởng:
- Tiền 3350, KN 5500, NT 1250
- 10 Danh vọng, 1 Tiên Thiên Thạch

Q: Thông thường: Yên Phận Vong Chức

NPC nhận: Không Linh Tử Tọa độ: 460.570
Nội dung: Bắc Minh Sứ làm loạn tiên giới, Không Linh Tử nhờ bạn đi dạy cho chúng bài học.
- Nói chuyện Không Linh Tử
- Đi Tiêu diệt 95 con Bắc Minh Sứ(hệ Thủy, 451.588

NPC trả: Không Linh Tử Tọa độ: 460.570
Phần thưởng:
- Tiền 41000, KN 68000, NT 15500
- 10 danh vọng, 1 tiên thạch toái phiến.

Nhận xét:
- Sai tên quái, Quest là Bắc Minh Sử game là Bắc Minh Sứ

Q:Thông thường: Huyết Dịch Nghi Đoàn

NPC nhận: Liệt Hỏa Tướng Quân Tọa độ: 451.576
Nội dung: Liệt Hỏa Tướng Quân vẫn đang tìm kiếm vì sao Thiên Mã Bộ Lạc lại có sức mạnh hùng hậu như thế. Tiêu diệt 80 con Thiên Mã Chiến Sĩ lấy huyểt dịch của chúng để làm rõ bí mật này.
- Gặp Liệt Hỏa Tướng Quân
- Tiêu diệt 80 con Thiên Mã Chiến Sĩ(hẹ Vô,455.562 )

NPC trả: Liệt Hỏa Tướng Quân Tọa độ: 451.576
Phần thưởng:
- Tiền 84000, KN 70500, NT 16000.
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến.

Q: Thông thường: Tình Nan nại

NPC nhận: Hoàng Lương Tọa độ: 465.625
Nội dung: Hoàng Lương 1 lần xuống hạ giới đã gặp 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, hai người đã phải lòng nhau, cô gái đã tặng cho Hoàng Lương 1 chiếc nhẫn ngọc để làm tin. Thất Tình Sứ Trưởng đã phát hiện chuyện này lên đã cấm Hoàng Lương xuống hạ giới và thu chiếc nhẫn, ông ta nhờ bạn đi lấy lại chiếc nhẫn
- Gặp Hoàng Lương
- Đến gặp Thất Tình Sứ Trưởng (452.607)để đòi lại nhẫn

NPC trả: Thất Tình Sứ Trưởng Tọa độ: 452.607
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1300.
- 1 Nhân Tiên Thạch

Q: Thông thường: Nhẫn Ngọc Đính Ước

NPC nhận: Thất Tình Sứ Trưởng Tọa độ: 452.607
Nội dung: Chuyện tư tình của Hoàng Lương là không được, nhưng việc bị mất nhẫn là có 1 người nào đó đã nảy lòng tham, bạn giúp Thất Tình Sứ Trưởng đi kiếm lại chiếc nhẫn đó.
- Gặp Thất Tình Sứ Trưởng
- Đi lấy lại chiếc nhẫn ngọc của Hoàng Lương từ tay Thất Tình Sứ ( hệ Thủy, 437.596 )

NPC trả: Hoàng Lương Tọa độ: 465.625
Phần thưởng:
- KN 21000, NT 4900
- 1 Tiên Thạch toái phiến.

Q:Thông thường: Kết Cục Không Lời

NPC nhận: Hoàng Lương Tọa độ: 465.625
Nội dung: Kết cục bị thảm của 1 chuyện tình, Hoàng Long vì sự nghiệp tu chân đành phải chia tay với Tử Vân. Bạn chuyển lời nhắn của Hoàng Long đến cho Tử Vân.
- Sau khi đưa nhẫn cho Hoàng Long bạn giúp anh ta chuyển lời đến cho Tử Vân.
- Đến Tô Mộc Nhĩ Doanh để tìm Tử Vân.

NPC trả: Tử Vân Tọa độ: 333.823
Phần thưởng:
- Tiền 17000, KN 5500, NT 1300.
- 10 danh vong, 1 Tiên thạch toái phiến.

Q:Thông thường: Thỏ Ngọc Tiên Tử

NPC nhận: Vân Nghệ Tiên Tử Tọa độ: 456.618
Nội dung: Triều Hà Tiên Tử bị mất con thỏ mà cô yêu quý nhất, là 1 người chị Vân Nghệ Tiên Tử không thể làm ngơ được. Cô ta nhờ bạn đi an ủi Triều Hà Tiên Tử.
- Nói chuyện Vân Nghệ Tiên Tử
- Đến gặp Triều Hà Tiên Tử để an ủi cô ta.

NPC trả: Triều Hà Tiên Tử Tọa độ: 434.608
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1300.
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến

Q:Thông thường: Khôn Tiên Thằng

NPC nhận: Triều Hà Tiên Tử Tọa độ: 434.608
Nội dung: Thỏ Ngọc của Triều Hà Tiên Tử đã bị đi lạc, cô ta lại có trọng trách không thể đi kiếm nó được, đành nhờ bạn đi bắt nó về hộ. Nhưng trước khi đi bạn phải lấy được Khôn Tiên Thằng từ chỗ Tiên Giới Tuần Kiểm.
- Nói chuyện với Triều Hà Tiên Tử
- Kiếm Dây Trói Tiên từ Tiên Giới Tuần Kiểm (hệ Vô, 457.606).

NPC trả: Triều Hà Tiên Tử Tọa độ: 434.608
Phần thưởng:
- KN 22000, NT 5000.
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến.

Q:Thông thường: Thỏ Ngọc Hạ Phàm

NPC nhận: Triều Hà Tiên Tử Tọa độ: 434.608
Nội dung: Triều Hà Tiên Tử nghe nói thấy 1 cô gái xinh đẹp rất giống Thỏ Ngọc đang ở Hồ Cơ Thôn. Triều Hà Tiên Tử Nhờ bạn đến đấy tìm Thỏ Ngọc cho cô ta.
- Nói chuyện Triều Hà Tiên Tử
- Đến Hồ Cơ Thôn ở Hạ Giới để tìm Thỏ Ngọc.
- Tìm thấy Thỏ Ngọc(231.780) ở trong Hồ Cơ Thôn, thỏ ngọc chấp nhận về ngay.

NPC trả: Thỏ Ngọc Tiên Giới Tọa độ: 231.780
Phần thưởng:
- Tiền 17000, KN 5500, NT 1300
- 10 danh vọng, 1 Địa Tiên Thạch.

Q:Thông thường: Tham Dục Cấm

NPC nhận: Hoa Tông Tọa độ: 410.626
Nội dung: Do tham lam ma Hoa Tông bị giam giữ, anh ta chấp nhận bị phạt do lỗi lầm của mình, nhưng nghe tin sư huynh cửa mình vì nghe nói ở Ma giới có thứ thuốc làm tăng công lực lên đã đi xuống đây. Hoa Tông không an tâm lên đã nhờ bạn giúp đỡ để xuống giúp cho sư huynh mình.
- Gặp Hoa Tông
- Đi lấy 95 tấm Tiên Cấm Chi Lệnh trên người từ Lục Dực Sứ()

NPC trả: Hoa Tông Tọa độ: 410.626
Phần thưởng:
- KN 70500, NT 15500-

Q:Thông thường: Vạn Thu Đạo Trưởng

NPC nhận: Diệp Thu Tiên Trưởng Tọa độ: 432.497
Nội dung: Thu đạo trưởng là 1 người đã tu luyện từ lâu nhưng cứ đến lúc chuẩn bị đột phá vào Tiên đạo thì trong đầu như bốc hỏa không thể tập trung được và cuối cùng thì thất bại.
- Gặp Diệp Thu Tiên Trưởng
- Đến tìm Tổ Vạn Thu ở trong thành Tổ Long

NPC trả: Tổ Vạn Thu Tọa độ: 518.625

Q:Thông thường: Tâm Hỏa Kiếp

NPC nhận: Tổ Vạn Thu Tọa độ: 518.625
Nội dung: Biết được nỗi khổ tâm của Tổ Vạn Thu, ông ta nhờ bạn truyền đạt những lời ông nói cho Tiên Trưởng.
- Nói chuyện với Tổ Vạn Thu
- Chuyển lời của Tổ Vạn Thu đến cho Diệp Thu Tiên Trưởng

NPC trả: Diệp Thu Tiên Trưởng Tọa độ: 432.497

Q:Thông thường: Tĩnh Tâm Tuyền Thủy

NPC nhận: Diệp Thu Tiên Trưởng Tọa độ: 432.497
Nội dung: Tâm hỏa kiếp của mỗi người khác nhau, ai ko tự kiềm chế được thì ko thể thăng Tiên được. Hãy đi lấy 1 lọ Tĩnh Tâm Tuyền ở gần Ngưng Bích Đàm cho Tổ Vạn Thu.
- Nói chuyện Diệp Thu Tiên Trưởng
- Đi lấy Tĩnh Tâm Tuyền (471.628)đưa cho Tổ Vạn Thu

NPC trả: Tĩnh Tâm Bia Tọa độ: 471.628

Q: Thông thường: Tống Tuyền

NPC nhận: Tĩnh Tâm Bia Tọa độ: 471.628
Nội dung: Lấy được Tĩnh Tâm Tuyền ở chỗ Tĩnh Tâm Bia, mang đến cho Tổ Vạn Thu
- Gặp Tĩnh Tâm Bia
- Mang Tĩnh Tâm Tuyền đến cho Tổ Vạn Thu

NPC trả: Tổ Vạn Thu Tọa độ:
Phần thưởng:
- Tiền 13500, KN 22500, NT 5000-

Q: Thông thường: Sa Mạc Oán Thanh

NPC nhận: Cô Thành Tử Tọa độ: 451 569
Nội dung: Dạ Lang Thôn đang gặp chuyện đang gặp 1 kiếp nạn lớn, bạn đến đấy để tìm hiểu tin tức.
- Gặp Cô Thành Tử
- Đến gặp thôn trưởng Dạ Lang Thôn để biết tin tức

NPC trả: Dạ Lang Thôn Thôn Ttrưởng Tọa độ: 112.307
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1300
- 1 Tiên thạch toái phiến.

Q: Thông thường: Hạn Hán

NPC nhận: Dạ Lang Thôn Thôn Ttrưởng Tọa độ: 112.307
Nội dung: Đã nhiều năm quá Dạ Lang Thôn đã không có mưa, dân làng đang quá chán nản, nếu còn tiếp tục thế này thì dân làng đành phải chuyển đi nơi khác.
- Gặp Dạ Lang Thôn Thôn Ttrưởng
- Chuyển lời của Thôn Trưởng đến cho Thính Nguyệt Hồi Lang Cô Thành Tử

NPC trả: Cô Thành Tử Tọa độ: 451 569
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1300
- 1 tiên thạch toái phiến

Q: Thông thường: Tà Hồn Đài

NPC nhận: Không Linh Tử Tọa độ: 461.570
Nội dung: Đến Ma Giới Tu La Lâm tìm Tà Hồn Đài.
- Đến Ma Giới tìm Tà Hồn Đài(475.603)

NPC trả: Tà Hồn Đài Tọa độ: 475.603
Phần thưởng:
- KN 5500, NT 1300
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến.

Q: Thông thường: Tà Hồn Lệnh

NPC nhận: Tà Hồn Đài Tọa độ: 475.603
Nội dung: Sau khi tìm thấy Tà Hồn Đài, thấy nơi đây thật âm u, ghê rờn. Mau về báo cáo cho Tiên Giới Không Linh Tử
- Tìm thấy đc Tà Hồn Đài
- Quay về báo cáo với Không Linh Tử

NPC trả: Không Linh Tử Tọa độ: 461.570
Phần thưởng:
- Tiền 50000, KN 5500, NT 1300
- 10 danh vọng, 1 nhân tiên thạch.

Q: Thông thường: Huynh Đệ Thù Đồ

NPC nhận: Thiên Mạc Tọa độ:
Nội dung: Nhận sự Ủy thác của Thiên Mạc, đi tìm tung tích sư đệ của ông ta là Dạ Phong
- gặp Thiên Mạc
- Đến Ma Giới tìm Dạ Phong(480.616)

NPC trả: Dạ Phong Tọa độ: 480.616
Phần thưởng:
- KN 5000 , NT 1200
- 1 Tiên Thạch Toái Phiến

Q: Thông thường: Linh THú Thần Binh

NPC nhận: Dạ Phong Tọa độ: 480.616
Nội dung: Thấy sư huynh đã bỏ qua lỗi lầm của mình ngày xưa Dạ Phong rất vui, nhưng nhớ đến 2 món thần binh đã mất của cả 2 sư huynh đệ, ông ta nhờ bạn đi kiếm lại.
- Nói chuyện Hạ Phong
- Đến Kinh Hồng Lĩnh tiêu diệt Trầm Thủy Thú(hệ Thủy, 199.425), và Chu Tước Điểu (hệ Kim,199.425).

NPC trả: Dạ Phong Tọa độ: 480.616
Phần thưởng:
- KN 28000, NT 6400.

Q: Thông thường: Nam Minh Li Hỏa

NPC nhận: Dạ Phong Tọa độ: 480.616
Nội dung: Dạ Phong sau khi rèn lại Nam Minh Đao và Ly Hỏa Kiếm thì chúng đã hòa quện lại với nhau, Da Phong nhờ bạn đưa thanh Nam Minh Ly Hỏa về cho Thiên Mạc
- nói chuyện với Dạ Phong
- Quay về đưa cho Thiên Mạc

NPC trả: Thiên Mạc Tọa độ: 442.497
Phần thưởng:
- Tiền 20000, KN 5000, NT 1200
- 1 Chu Tước Trọng Giáp.

Được sửa bởi Hỏa Tinh lúc 05:30 PM 01/03/2010
DaiCaTidus offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/12/2007, 02:50 AM   #2 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của Rụ Đế
 
Tham gia: 27/09/2007
Bài viết: 226
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 141
Rụ Đế đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Topic rất hữu ích, nhiều quest TTNM tìm để làm thật rối cái đầu .

Vote 1 cái dv vì bài này và vì đã post topic "DB vào đây"
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
Rụ Đế offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/12/2007, 06:55 AM   #3 (permalink)
*thvđ*tuanoo7*
 
Hình đại diện của tuanmagician
 
Tham gia: 25/01/2007
Bài viết: 8,972
Cảm ơn: 139
Được cảm ơn 1,371 lần qua 762 bài viết
Điểm uy tín: 1914052
tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

nên cho thêm vào tiêu đề topic thành "Hỏi đáp và hướng dẫn" lun đi ^^

Q anh hùng của thằng NPC thiên tứ sau khi trả Q trong thiên giới luyện ngục cho NPC phụ thân của thiên tứ ( có nếu ko xài rượu ) nó bắt đánh 5 con quái , nhưng di hết hang lúc sau xài rượu thì ko găp , hay ko xài rượu nữa thì mới có và nó ở khúc nào trong hang tiên 99 đó( biết khúc nào coi xa hay gần chứ cuối hang lun mà ko xài rượu chắc đuối lắm >.< )
__________________
VM *tuanoo7*
101
CC - CT

NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN
TÍNH TƯƠNG CẬN TẬP TƯƠNG VIỄNSomeone :Việt Nam chả thấy trò gi là ko hack với auto, thấy game OL nào bây h cũng chỉ có mỗi việc ngồi nhìn màn hình với trả tiền net còn đâu máy nó chơi cho hết===>nhàn hạ vật vã
Ghét Nhất : BẢN NÂNG CẤP SAU<==">.<"


ƯỚC GÌ DEC THẬT...PRO

Nghiệt Hải Vô Nhai , Hồi Đầu Thị Nhạn
tuanmagician offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/12/2007, 07:43 AM   #4 (permalink)
Tu tâm dưỡng tính
 
Hình đại diện của VNFX
 
Tham gia: 17/04/2007
Bài viết: 1,202
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
VNFX đang có khoảng 650 điểm danh vọng VNFX đang có khoảng 650 điểm danh vọng VNFX đang có khoảng 650 điểm danh vọng VNFX đang có khoảng 650 điểm danh vọng VNFX đang có khoảng 650 điểm danh vọng VNFX đang có khoảng 650 điểm danh vọng VNFX đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Chả hiểu chơi tới 9x còn phải nhờ topic này để làm Q thông thường ư? Đưa mí cái dở hơi lên thôi. Những cái này tự hỏi đưa lên để làm gì hem bít!
VNFX offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/12/2007, 08:19 AM   #5 (permalink)
*thvđ*tuanoo7*
 
Hình đại diện của tuanmagician
 
Tham gia: 25/01/2007
Bài viết: 8,972
Cảm ơn: 139
Được cảm ơn 1,371 lần qua 762 bài viết
Điểm uy tín: 1914052
tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Trích dẫn:
Được gửi bởi VNFX Xem bài viết
Chả hiểu chơi tới 9x còn phải nhờ topic này để làm Q thông thường ư? Đưa mí cái dở hơi lên thôi. Những cái này tự hỏi đưa lên để làm gì hem bít!
thêm 1 bài viết co thêm được gì hem
ko đóng góp được gì thì để người ta làm

bộ 9x làm Q thông thường dễ lắm àh

có cái Q thông thường đánh con thưởng thiện sứ vừa train vừa kiếm cả tuần không thấy

vô tình chỉa camera lên trời mới biết nó ngay trên đầu mình mà ko hay

nhìu khi nhận Q để đó đến khi làm rồi quên mất tiêu thằng NPC ở đâu

lúc đó kiếm làm sao , có mỗi cái tên thằng NPC thôi , tui train ở tiên giới gặp cũng vài người hỏi NPC này ở đâu NPC kia ở đâu rồi
__________________
VM *tuanoo7*
101
CC - CT

NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN
TÍNH TƯƠNG CẬN TẬP TƯƠNG VIỄNSomeone :Việt Nam chả thấy trò gi là ko hack với auto, thấy game OL nào bây h cũng chỉ có mỗi việc ngồi nhìn màn hình với trả tiền net còn đâu máy nó chơi cho hết===>nhàn hạ vật vã
Ghét Nhất : BẢN NÂNG CẤP SAU<==">.<"


ƯỚC GÌ DEC THẬT...PRO

Nghiệt Hải Vô Nhai , Hồi Đầu Thị Nhạn

Được sửa bởi tuanmagician lúc 10:00 AM 11/12/2007
tuanmagician offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/12/2007, 09:29 AM   #6 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của holytien
 
Tham gia: 18/02/2007
Bài viết: 1,020
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 11851
holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng holytien đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

ờ thx nhé.. tớ thuộc dạng mù hướng hay gì đó (>_<) ít khi kiếm ra boss Q cần làm lắm.. toàn phải đi hỏi tọa độ chính xác thui
__________________

Hồ ly Thượng tiên: MinhTrang ♀
Server: ChuTước
Chữ kí có bản quyền*Cấm sao lưu ^^
What's the next then ?? sweet or hurtful... who know..
holytien offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/12/2007, 11:33 AM   #7 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của (KeCoDon)
 
Tham gia: 04/08/2007
Bài viết: 28
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 141
(KeCoDon) đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

thanks bạn về cái này nó giúp ích rất nhiều trong làm Q , bạn có hướng dẫn làm Q trong ma giới nữa thì càng tốt , hay ai tổng hợp đc các Q trong ma giới theo cấp đọ pót lên cho mọi người cùng tham khảo , chứ trong tien giưới với ma giới khó kiếm NPC lắm , mình chưa có DV nên ko Vote cho bạn đc
(KeCoDon) offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/12/2007, 12:09 PM   #8 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của Fourth
 
Tham gia: 07/03/2007
Tuổi: 29
Bài viết: 581
Cảm ơn: 140
Được cảm ơn 293 lần qua 60 bài viết
Điểm uy tín: 415643
Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Trích dẫn:
Được gửi bởi DaiCaTidus
Q:Thông thường: Thiên Mã Thủ Lĩnh

NPC nhận: Liệt Hỏa Tướng Quân Tọa độ: 451.576
Nội dung: Cầm Chiến Thư của Liệt Hỏa tướng Quân mang đên cho Mã Vương Thần Thủ Lĩnh Của Thiên Mã Tộc
- Nói chuyện với Liệt Hỏa Tướng Quân
- Chuyển thư khiêu chiến của Liệt Hỏa Tướng Quân cho Thiên Mã Thủ Lĩnh (421.601)

NPC trả: Thiên Mã Thủ Lĩnh Tọa độ: 421.601
Phần thưởng:
- Tiền 3350, KN 5500, NT 1250
- 10 Danh vọng, 1 Tiên Thiên Thạch
Thank vì thông tin này. Bay lòng vòng hướng tây bắc cái hồ mà chả thấy Thiên Mã bộ lạc ở đâu. Vote DV nào.
__________________
Chưa đăng ký hãy click "Cảm Ơn" để động viên Fourth viết những bài hay hơn nữa.
ĐiệpLiênTú - Tiên Thú - Server Hỏa Phụng Liêu Nguyên
Fourth offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/12/2007, 04:06 PM   #9 (permalink)
Tu chân tầng 5: Nguyên Anh
 
Hình đại diện của angelcry
 
Tham gia: 20/06/2007
Bài viết: 481
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 150
angelcry đang có khoảng 350 điểm danh vọng angelcry đang có khoảng 350 điểm danh vọng angelcry đang có khoảng 350 điểm danh vọng angelcry đang có khoảng 350 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Chỉ về Q trong ma giới đi, Tidus ơi! Đang có cái TC89, đánh 55 con mob trong ma giới, lấy 55 U chi phù linh. Làm xong lâu rồi, mà ko bít trả ở đâu nè (Quỷ ngục tôn giả hay sao ấy). Vả lại, trong ma giới ko cho thiết lập tọa độ như map thông thường, nên chẳng dễ mò ra 1 tọa độ tí nào >"<
__________________
[CENTER][B]mondeo chính là ta !!![/B][/CENTER]
angelcry offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 12/12/2007, 06:51 PM   #10 (permalink)
Tu chân tầng 10: Đại Thừa
 
Hình đại diện của Fourth
 
Tham gia: 07/03/2007
Tuổi: 29
Bài viết: 581
Cảm ơn: 140
Được cảm ơn 293 lần qua 60 bài viết
Điểm uy tín: 415643
Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Fourth đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Trích dẫn:
Q: Thông thường: Thiên Mã Loạn
NPC nhận: Linh Hư Đai Tiên Tọa độ: 480.506

Nội dung: Lấy được tin tức từ Dược Sư, Thiên Mã Bộ Lạc có thể bị Oán Linh xúi giục. Hãy đến nguồn nước của chúng để điều tra.
- Nói chuyện Linh Hư Đai Tiên
- Đến nguồn nước của Thiên Mã Bộ Lạc gần Thính Nguyệt Hồi Lang.

NPC trả: Liệt Hỏa Tướng Quân Tọa độ: 451.576
Phần thưởng:
- Tiền 3300, KN 5000, NT 1200
- 10 danh vọng, 1 tiên thạch toái phiến.
Tọa độ nguồn nước bị ô nhiễm gần Nhất Vi Khê tại 450 609
__________________
Chưa đăng ký hãy click "Cảm Ơn" để động viên Fourth viết những bài hay hơn nữa.
ĐiệpLiênTú - Tiên Thú - Server Hỏa Phụng Liêu Nguyên
Fourth offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 23/01/2008, 08:57 PM   #11 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của LeNhi
 
Tham gia: 21/02/2007
Bài viết: 9
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
LeNhi đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

mình lên lv 94 thấy có Q ở NPC Thiên Tứ , nhưng hem bít nó ở đâu cả . Ai có tọa độ nó post dùm nhá :-s
LeNhi offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 07/02/2008, 11:36 PM   #12 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của MeoFoR
 
Tham gia: 30/08/2007
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 140
MeoFoR đang có khoảng 50 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Cho mình hỏi có 1 cái quest của Liệt Hỏa tướng quân

Tên quest là Nguồn nước ô nhiểm : kêu đi kiểm tra nguồn nước quanh khu thiên mã bộ lạc xem có bị ô nhiêm không ?

ai biết ko chỉ dùm
__________________
Linh Hồn Đã Mất
MeoFoR offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 07/02/2008, 11:39 PM   #13 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của MeoFoR
 
Tham gia: 30/08/2007
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 140
MeoFoR đang có khoảng 50 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

àh sorry tìm được rồi !! chưa đọc kỹ phần hướng dẫn
__________________
Linh Hồn Đã Mất
MeoFoR offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 14/02/2008, 05:38 PM   #14 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của LeNhi
 
Tham gia: 21/02/2007
Bài viết: 9
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
LeNhi đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

hì mình cũng đang làm Q đó mà tìm hông thấy, bơi vòng quanh cả cái hồ rùi mà chả thấy sao cả. ai có tọa độ up cho mình với
LeNhi offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 06/03/2008, 11:46 PM   #15 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của thangchettroi
 
Tham gia: 08/03/2007
Bài viết: 427
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 264
thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng thangchettroi đang có khoảng 10000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Trích dẫn:
Được gửi bởi LeNhi Xem bài viết
mình lên lv 94 thấy có Q ở NPC Thiên Tứ , nhưng hem bít nó ở đâu cả . Ai có tọa độ nó post dùm nhá :-s
NPC Thiên Tứ ở tọa độ 483 571 trong map tiên giới
__________________
thangchettroi offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 09/03/2008, 02:46 PM   #16 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của Restart
 
Tham gia: 10/07/2007
Bài viết: 121
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 4 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 143
Restart đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

NPC thiên mộ ở đâu thế ?
Restart offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 09/03/2008, 03:35 PM   #17 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của Restart
 
Tham gia: 10/07/2007
Bài viết: 121
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 4 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 143
Restart đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Trích dẫn:
Được gửi bởi DaiCaTidus Xem bài viết
Q: Thông thường: Tam Giới Thần Thủy

NPC nhận: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500
Nội dung: Đánh 75 con Tiêu Dao Sứ ở gần Thanh U Cư lấy Tam Giới Thần Thủy, đó là đồ vật duy nhất cứu được Đan Thần Tử
- Gặp Đan Thần Tử
- Đi đánh Tiêu Dao Sứ(hệ Mộc, 460.518) lấy Tam Giới Thần Thủy

NPC trả: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500

Phần thưởng:
- Tiền 38500, KN 64500, NT 14500
- 10 danh vọng, 1 tiên thạch toái phiến.

Nhận xét:
- Sai tên quái, trong quest la Tiêu Diêu Sử, game là Tiêu Dao Sứ

Q: Thông thường: Lôi Ma Loạn Lạc
NPC nhận: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500
Nội dung: Đan Thần Tử nhờ bạn đi tiêu diệt Huyễn Thế Lôi Ma ở phía Bắc Thiên Âm Các
- Gặp Đan Thần Tử
- Đánh Huyễn Thế Lôi Ma ở Bắc Thiên Âm Các (hệ Kim, 439.531)

NPC trả: Đan Thần Tử Tọa độ: 437.500

Phần thưởng:
- Tiền 7000, KN 21500, NT 4700.
- 1 Tiên Thạch Toái phiến.
không thấy con huyễn thế lôi ma đâu
Restart offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 03/05/2008, 01:18 AM   #18 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của blueragon
 
Tham gia: 29/06/2007
Bài viết: 12
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 142
blueragon đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

có 1 thieu sot rat wan tỏng tỏng bài này level của q mỗi lần phải vònng vòng tiên gi7ói vài vòng kiếm toạ độ seo T_T
blueragon offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 09/05/2008, 04:56 PM   #19 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của Nhan_Ai
 
Tham gia: 06/03/2007
Tuổi: 31
Bài viết: 229
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 19 lần qua 5 bài viết
Điểm uy tín: 8090
Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

Trích dẫn:
Tọa độ nguồn nước bị ô nhiễm gần Nhất Vi Khê tại 450 609
ko tìm thấy đại ca ơi cho lạic ái tọa độ đi
__________________
SV KB - KK♥Cau2♥ vs KL♥mo2♥
SV KT - KK♥Cau2♥ vs VL♥Kieu♥
Nhan_Ai offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 09/05/2008, 05:03 PM   #20 (permalink)
Tu chân tầng 9: Tịch Diệt
 
Hình đại diện của Nhan_Ai
 
Tham gia: 06/03/2007
Tuổi: 31
Bài viết: 229
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 19 lần qua 5 bài viết
Điểm uy tín: 8090
Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Nhan_Ai đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Hướng dẫn các Q trong Tiên Giới.

a thấy rồi bơi qua hôk gặp bơi lại thì lại thấy to lu` lu` trước mặt
__________________
SV KB - KK♥Cau2♥ vs KL♥mo2♥
SV KT - KK♥Cau2♥ vs VL♥Kieu♥
Nhan_Ai offline   Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Chia sẻ link


Hiện đang có: 1 người (0 thành viên và 1 khách) đang xem chủ đề này.
 
Hỗ trợ

Quy định
Bạn không được tạo chủ đề mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình

Mã BB Bật
Smilies Bật
Mã [IMG] Bật
Mã HTML Tắt
Trackbacks are Bật
Pingbacks are Bật
Refbacks are TắtTheo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:16 AM.