Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Nhiệm Vụ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/nhiem-vu-f35/)
-   -   Nhiệm vụ chủ tuyến (http://diendan.thegioihoanmy.vn/nhiem-vu-f35/nhiem-vu-chu-tuyen-222825/)

taidinh100 07/03/2018 02:13 PM

Nhiệm vụ chủ tuyến
 
Có ai biết nhiệm vụ :
. Lưu hỏa điệp
Tắm gội thánh hồ
. Không nơi ẩn náu
Vẫy gọi thân mật : giết toái thanh hầu
Làm như thế nào không


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:02 AM.