Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Quần Hùng Tụ Nghĩa > Sơ nhập > Nhiệm Vụ
Trả lời
 
LinkBack Hỗ trợ
Cũ 30/01/2007, 09:14 PM   #1 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của Cloud Strife
 
Tham gia: 13/01/2007
Bài viết: 153
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 140966
Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Đầu tiên các bạn phải đọc bài viết này để biết cách từ tọa độ mà xác định vị trí trên map.

A
Ấu Mâu Chủy Kỳ Túc 359 424
Âu Vị Tinh 364 412
Ẩu Phu Chư 463 540, 442 519
Ác Độc Hành Thi 504 663
Ám Linh 433 519
Ám Ma 405 550
Ác Lang 280 320
Ác Lang Vương 221 314
Anh Hùng Vô Danh 435 550
Ác Độc Chi Thứ 372 517
Ấu Phu Chư 420 562
Ấu Hung Lang 264 685

B
Bạn Binh Khô Lâu 358 332 (Rớt Miên Tuyến)
Bị mị 215 329 (Quest Phòng tuyến - Tộc vũ bị mê hoặc)
Bào Xỉ 460 725
Bích Lân Quỷ Hỏa ( 241.578 )
Biên Chủng Thực Nhân Hoa 423 746
Bạch Nhãn Lang Vương 459 682
Bạch Nhãn Lang 468 673 (Rớt Thô Chế Bì)
Bộ Xương Phi Hồ 488 901 (Dưới nước)
Băng Tuyết Chi Vương ( 315,927 đi quanh khu vực này )
Biến Chủng Thứ Cầu 365 351
Bích Phù 365 462
Bích Huyết Hoa 321 376, 324 374
Bộ Xương Phi Hổ 488 901 (Dưới nước)
Bạo Ấn Dạo Lang 141 585
Biến Chủng Sài 370 770
Biến Chủng Sài 360 778
Biến Chủng Thực Nhân Hoa 334 734
Bác Mệnh Tù Đồ 470 376
Bích Huyết Hoa 337 350
Bức Dực Man Nguu 412 319
Báo Đốm 661 555
Binh Thương Oán Linh 554 391
Bão Bão Thỏ 660 602
Bạch Lăng Trĩ 677 549 35
Binh Thương Oán Linh Thủ Lĩnh 538 427

C
Cửu Tinh Thiên Ngưu Vương 356 337
Cửu Thiên Tinh Ngưu 391 328
Cuồng Huyết Thi Ma 550 780
Cự Phúc Độc Chu 568 754
Cự Khẩu Thực Nhân Ngư 663 844
Công Tượng Di Cốt 591 734
Chi Mã 292 446, 368 684
Cuồng Bạo Thiết Giáp Sư Vương 411 501
Cuồng Lang Vương 550 697
Công Tượng Di Cốt 591 734
Cận Thuỷ Tặc Xỉ 230 382
Cửu Chuyền Đang Xà 369 356
Côn Lôn Vương 433 556 (Tu chân Nguyên Anh)
Cận Vệ Lang 337 902
Cửu Chuyển Đằng Xà 621 973 28
Cường Nha Sơn Miêu 627 538
Cản Thi Giáo Chúng 538 639
Cận Vệ Lang 340 897
Chi Mã 575 906
Cốt Long Kỵ Binh 244 878 (87)
Cự Thạch Long Điệt 453 672
Cửu Vĩ Hỏa Hồ 192 771
Cực Lạc Điểu 668 550 37
Cương Nha Sơn Miêu 625 540
Cường Hóa Truy Hồn Minh Xà 682 427
Cường Hóa Cuồng Dã Minh Lang 663 463
Cường Hóa Xỉ Giáp Minh Thử 652 468
Cực Nhạc Điểu 679 552
Cán Thi Giáo Chúng 526 388
Cừu Anh 539 487 24
Cuồng Dã Minh Lang 561 378
Chu Tranh Vị Vương 370 680
Chi mã 367 683 ( tộc thú)
Cao Nguyên Long Điệt 220 586

D
Địa Quỷ Cung Thủ 535 772
Độc Vỹ Hạt 535 772
Du Thương Di Cốt 586 766
Địa Ngục Chi Quang 529 742
Dạ Hành Hung Sài 524 721
Di An Sách Lục (691.834)
Địa Quỷ Tiểu Binh 500 715 (Rớt Nồng Súc Giao, Móng Vuốt U Minh)
Dũng Chi Thủy Tinh 306 362
Đức Chi Thủy Tinh 306 362
Đa Cức Ngô Công Vương 591 734
Dị hinh Kim Lân 540 600
Đào Hoa Yêu 217 446
Dục Thánh Linh 311 436
Đa Bảo Hổ Tăng 638 831
Diệt Đính Thủy Tinh 658 709
Dung Nham Hỏa Tằm 489 646
Điệt Định Thủy Tinh 664 708
Điệt Định Thủy Tinh Vương 700 762
Điệp Ảnh Yêu Đao 285 459
Địa Quỷ Hội Binh 358 423
Địa Quỷ Tiểu Binh 500 715
Dạ Hành Hung Sài 524 721
Diệp Anh Yêu Đao 285 459
Dị Hình Thiên Túc Trùng 337 902; 322 887; 340 897
Dị Hình Thực Nhân Hoa 337 872
Đại Hoang Ngao 338 808
Đại Hoang Hung Ngao 337 872
Dã Nhân Thần Xạ Thủ 411 399
Dã Nhân Cuồng Chiến Sĩ 411 399
Độc Giác Thiên Lang 378 818
Dã Nhân Chiến Sĩ 173 606
Dung Nham Hoả Tàm 489 646
Đại Hoang Ngao 353 799
Dị Hình Thiên Túc Tùng 331 884
Dị Hình Thực Nhân Hoa 363 842
Độc Giác Thiên Lang 377 815
Dã Nhân Chiến Sĩ 159 622, 190 626
Dã Nhân Xạ Thủ 190 626
Độc Giác Thiên Long (Sói) 380 821
Đoạt Phách Minh Sư 610 410
Đoạn Tràng Cổ 361 550
Đoạn Thủ Kỵ Binh Tướng Quân 220 845 (86)
Đóa Cốt Đồ Phu 259 853 (89)
Dực Hỏa Phượng Hoàng 169 790 (85)
Độc Mộc Tiêu Tháp 555 309
Dã Nhân Cuồng Chiến Sĩ 434 429
Đoạn Thủ Kỵ Binh 571 430
Độc Thương Oán Linh Thủ Lĩnh 557 415
Điệp Lan Tinh Linh 628 478

E

G
Giao Lang 352 330

H
Hủ Độc Hành Thi 450 560
Hộ Pháp Minh Quang 529 742
Hậu Thổ Long Điệt 455 695 (Sương Bách Thảo)
Hội Binh Khô Lâu 537 851
Hư Chi Thổ Tinh 489 646 (Vụn Nguyên Tố, Hoạch Bì)
Hợi Quy 542 607
Hiền Giả Mộ Bi 600 823
Học Đồ Hỏa Man Vu 455 695 (Rớt Ti Tuyến, Túi Da Hoàn Chỉnh)
Hổ Văn Chu Vương 569 540
Hiền Giả Mộ Bia 600 823
Hào Điểu 428 537
Hòn Đá 446 672 (Quest Tiếng Gió Phi Hổ)
Hỏa Chi Thần Kiếm số 2 524 928
Hoả Diễm Tinh Linh 121 767
Hoàn Hồn Thảo 580 523
Hải Tặc Khô Cốt 640 815 Hợp Thành Ti
Hổ Văn Độc Chu 574 535
Há Khẩu Vệ Nhân Ngư 682 817, 668 827
Há Khẩu Thực Nhân Ngư 670 850
Hành Thi (Quest ngọc hồng tích máu - Anh hùng trủng mật đạo - Hành Thi)
Hỉ Phụ Độc Chu 580 523
Hoài Hương Tạc Xỉ Thú 626 839
Hoang Dã Tạc Xỉ 383 569
Hoang Dã Long Điệt ( 539.865 )
Hoành Hoành Cơ Quan Giải 626 839
Hổ Văn Chu Vương 571 541
Hải Tặc Khô Cốt 645 820 (Rớt Nguyên bảo khiến người người mê mẩn)
Hoành Thiên Dực Long 616 824 (Rớt Cỏ Giáng Chu)
Huyền Hàn Kết Tinh ( 447,968 ) độ cao 60.
Hổ Thiên Quân 315 581
Hấp Huyết Xa Vương 671 851
Hoành Thiên Dực Long 631 863
Hủ Mộc Quái 370 770
Hài Cốt Nam Tử 565 768
Huyền Thiên Ma Nhãn 434 413
Hoàn Hồn Thảo 580 523 (Nguyên Liệu)
Hào Đào Cổ 224 338
Hoả Man Vu Giáo Chủ 456 401
Hoả Man Vu Sư Gia 456 401
Hoả Man Vu Thi Gia 456 401
Hào Huyết Lang Vương 324 891
Hồng Hoang Cự Mãng 582 989
Hộ vệ Quỷ Hỏa 401 521 (Anh Hùng Trủng Mật Đạo)
Hủ Mộc Quái 345 774
Hỏa Man Vu Giáo Chủ 458 403
Hải Sinh Linh Cô 678 894
Hải Tặc Tà Ác 630 872
Hoang Nguyên Lang Chu (506 983)
Hào Điểu 429 537
Huyết Nhãn Yêu Chu Vương 701 905
Hài Cốt Phi Hổ Thú 488 901
Hỏa Nham Chiến Sĩ 143 776 (84)
Hỏa thưởng Oán Linh 582 410
Hào Huyết Lang Vương 324 891
Hấp Huyết Biển Bức 567 381 28, 572 383 29
Hỗn Thế Minh Ngưu 525 351, 524 345
Hải Sinh Linh Như 695 887 15
Huyết Nhãn Yêu Chu Vương 705 905
Hồng Hoang Cự Mãng 579 983
Hô Khiếu Long Tựu 667 486
Hòm Báu Thần Bí 676 466
Huyền Linh 539 483 24
Huyết Lang Yêu 389 598
Hỏa Thương Oán Linh Thủ Lĩnh (545.483) cấp 67
Hài Cốt 435 550 (Ma Thiên Nhai)
Hỏa Nham Chiến Sĩ 151 784
Hỏa Diễm Tinh Linh 118 766

I

G
Giao Lang 352 330

K
Kích Lưu Toàn Quy 307 434
Kim Hoàn Xà 252 433
Khi Phu Độc Chu 582 558 ; 580 523
Kiếm Cô 525 928
Kiếm Trủng 527 957 ( gần U Minh Cổ Đạo)
Kiếm Trủng 596 763 ( gần Lan Nhược Tự)
Kim Giáp Sơn Miêu 348 828
Kim Giáp Miêu Vương 348 828
Khinh Cá Man Vu 660 928
Khô Mộc Phùng Xuân 358 888
Kim Tinh Công Chủ 480 352
Kim Tinh Thị Nữ 480 352
Khô Mộc Phùng Xuân 350 898
Khắc Độc Chi Thứ 372 508
Kì Hình Quái Mãng 112 835 (87)
Khỉ lệ bạch liên 423 519
Kim Tinh Nữ Nô 486 348
Kim Tinh Thú 151 773
Kim Tinh Linh Kiếm 683 484 29
Kim Tinh Chiến Giáp 639 555
Khô Mộc Lão Yêu 618 897
Khỉ Lệ Bạch Liên (Sen Trắng) 423 519

L
Liệt Diễm Hỏa Tâm 565 739
Lưỡng Thê Toàn Quy Vương 282 390
Lệ Giả Mộ Bia 600 823
Lam Trù Giới Ngư 658 709
Lam Trù Giới Ngư Vương 697 759
Lang Yêu Trường Cung Phủ 379 515
Liệt Diễm Thủ Hộ 101 783 (84)
Liệt Diễm Chiến Sĩ 169 784 (85)
Long Cung Hà Binh 631 329 (87)
Long Cung Bạng Tinh 622 322 (87)
Long Cung Thủy Tinh 613 324 (87)
Long Cung Long Nữ 626 309 (88)
Long Cung Thần Tiên Ngư ( 665,315)
Long Thứu Chi Dực (Hô Khiếu Long Thứu) - 646 490
Long Nữ (Long Nữ Chi Lân) 693 661
Lãng Điệp Tinh Linh 608 378
Liệt Diểm Chiến Sĩ 151 784
Loa Toàn Mộc 624 565
Linh Hồn Dực Thanh Linh 313 439
Tuần Hải Bạng Tinh 644 625
__________________
[CENTER]
[SIGPIC]http://img525.imageshack.us/img525/7756/cloud5xy1.gif[/SIGPIC]

[B][URL="http://thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?t=7698"]Cẩm Nang Toàn Thư Nhiệm Vụ TGHM[/URL] - [URL="http://thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?t=12829"]Hướng Dẫn Toàn Tập TGHM[/URL][/B]

[SIZE="1"]Intel Core 2 Duo E6600 | Asus P5W DH Deluxe | MSI HD2900XT | Patriot PC2-6400 4x1GB | Thermaltake Armor
SilverStone Zeus 750W | Asus 19" LCD WS | Asus DVD | WD 250GB SATA II | Razer Krait | Ideazon MERC
MCP655 | Swiftech Storm | BlackIce GTS 240 | Sunon 108CFM[/SIZE][/CENTER][LEFT][/LEFT]

Được sửa bởi Kim Tinh lúc 10:51 AM 06/06/2008
Cloud Strife offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 08/03/2007, 03:42 PM   #2 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của Cloud Strife
 
Tham gia: 13/01/2007
Bài viết: 153
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 140966
Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

M
Mật Lâm Miêu Vương 224 338
Mật Lâm Sơn Miêu 280 320
Mật Lâm Hung Miêu 288 335
Mật Lâm Ấu Phong 230 360
Mị Yêu 410 535
Mộ Nữ Nhân 602 794
Mộc Linh Thực 447 409
Minh Nha Thống Lĩnh 625,361
Minh Nha Chiến Sĩ 632,386
Minh Lang Chi Vương 570 760
Minh Ngưu Chi Vương 163 651
Minh Sư Chi Vương 406 524
Minh Hổ Chi Vương 344 564
Minh Thử Chi Vương 445 404
Minh Trư Chi Vương 496 321
Minh Phù Chi Quang 529 742
Mãnh Độc Hành Thi 468 673 (Rớt Ti Tuyến, Túi Da Hòan Chỉnh)
Mật Lâm Cuồng Phong 270 484
Mê Thất Bạch Cốt 537 967
Man Vu Thị Giả 483 365
Mộc Linh Thực 447 408
Man Vu Tế Tư 499 360
Ma Nham Thủ Vệ 182 739 (83)
Ma Khoáng Thủ Vệ 162 773 (83)
Ma Tinh Thủ Vệ 114 736 (83)

N
Nhược Lan Nhụy 580 770 (Trên tháp cạnh Tiểu Thiến)
Nghệ Chi Di Cốt 552 754, 568 754
Nhân Lang Chiến Sĩ 455 695
Nhân Lang Xạ Thủ 455 695 (Rớt Miếng Thịt U Minh, Nồng Súc Giao)
Nhân Lang Cung Thủ 299 459
Ngạnh Bì Khủng Thú 285 459
Ngân Hoàn Xà 252 433
Nhuận Chi Thổ Tinh 217 446
Nghi Chi Thủy Tinh 246 345
Ngân Ba Yêu Đao 560 592
Ngư Võng Yêu Chu Vương 582 600
Ngân Ba Yêu Đao
Ngũ Thái Xích Luyện Xà 361 550
Ngũ Bộ Xà 369 601
Nhiếp Hồn Tháp 591 453
Ngẫu Nhiên Thảo 567 403

O
Oán Linh Thị Hồn Giả 506 395
Oán Linh Chiến Sĩ 554 453
Oán Linh Thị Hồn Giả 510 397

P
Phục Sinh Thổ Tinh 524 721
Phù Dung Minh Quang 305 345 (Trên không)
Phương Thanh Tử 561 765
Phá Quân Ngô Công 524 721, 500 715
Phá Quân Ngô Công Vương 588 795
Phong Chi Thổ Tinh 207 473
Phản Qua Hạt 545 508, 570 537
Phong Ấn Chi Ngọc Bình 660 797 (Quest Thất dụ phong ấn ngọc bình)
Phiến Vũ Phi Hồ 253 343
Phiến Vũ Linh Hồ 253 343
Phản Quả Hạt 570 637
Phát Âm Minh Xà 253 343
Phong Ấn Đao 171 624 61
Phi Thiên Hóa Xà 336 772 27
Phi Thiên Hóa Xà 360 773
Phù Chú Thứ Nhất 567 437
Phong Châm Thứ Vị 197 526
Phi Thiên Minh Bức 541 472
Phi Thiên Minh Hổ 566 332, 576 314
Phan Vương Xà 579 983
Phệ Huyết Sư 311,580

Q
Qua Lưu Toàn Quy Vương 262 354
Quý Nhân Di Cốt 535 772

R

S
Sơn Lang Chiến Sĩ 524 721
Song Đao Thiên Trúc Tùng 565 739
Sơn Viên Lão Yêu 617 623
Song Chùy Minh Thử 538 359
Sơn Viên Lão Yêu 617 625

T
Thanh Chi Thủy Tinh 279 358, 224 338
Thanh Ngưu Lôi Ma Vương 124 683
Tiêm Chủy Kỳ Túc Vương 221 314
Trường Thoái Độc Chu - Trường Thối Độc Chu 420 560 (Rớt Nước Ngọt)
Thạch Hống Chiến Sĩ 442 519
Tà Ác Thụ Căn 487 585, 505 610
Thi thể của Mục Thiết 156.769
Thạch Hống Vệ Sĩ 487 585
Thủ Vệ Khô Cốt 570 742
Thuật Sĩ Khô Cốt 548 755
Thứ Trư Yêu Nhân Vương 465 688, 455 695 (Rớt Móng Cùn, Thô Chế Bì)
Thạch Hống Dũng Sĩ 505 610
Thiết Thụ Khai Hoa 328 752
Thú Liệp Sơn Miêu 489 646 (Rớt Yên Môi)
Trường Giác Khủng Thú 299 459
Trục Nhật Thải Thứu 684 541
Tay Nải 560, 646, 29
Thủy Bảo Chi Sương 659 798 17
Tóc của Mãn Hồng 459 581
Tiểu Diệp Phong 352 355
Trọc Chi Thủy Tinh 260 363
Thị Huyết Yêu Chu Vương 600 823
Tuần Thiên Phi Nô 595 727
Truyền Đạo Hỏa Man Vu 455 695 (Rớt Túi Da Hoàn Chỉnh)
Trung Sơn Lang 468 673 (Rớt Móng Cùn)
Thiết Chuẩn 230 360
Thuật Sĩ Khô Cốt 548 755
Thanh Hồ Toàn Quy Vương 246 345
Thanh Hồ Toàn Quy 260 363
Thực Xà Điêu 252 433
Thực Nhân Độc Chu Vương 328 752
Trầm Tích 459 581 (Quest Thử Thách Của Mãn Hồng)
Thiên Dực Phi Nô 270 484
Thiết Giáp Kiêu Tướng 650 863
Thuật Sĩ Không Xương (Quest Sáo Trúc Thẩm- Anh Hùng Trủng Mật Đạo)
Trường Đao Quỷ Tướng 118 816
Trường Man Xạ Thủ 423 746
Trường Man Thần Xạ Thủ 141 543
Thực Xà Điêu 252 433
Thực Xà Điêu Vương 217 446
Thủy Thủ Khô Cốt 623 718
Tạc Xỉ Tướng Quân 626 839
Thị Huyết Chu Yêu Vương 616 843
Trường Man Thám Tử 322 334
Thủy Tinh Nữ Vu 540 600
Tự Ti Chi Thứ 550 697
Thủy Chi Bảo Rương 660 797
Thổ Chi Bảo Tương 408 548 (Trong Anh Hủng Trủng)
Thạch Nguyên Lang Vương 177 675 (Rớt Xương Thú, Móng vuốt nhọn)
Thiết Thụ Khai Hoa 336 777
Tường Man Xạ Thủ 345 774
Thứ Trư Cung Thủ 122 571
Trường Man Thần Xạ Thủ 120 573
Thị Huyết Sa Hậu 659 962
Thị Huyết Cuồng Sa 657 925
Tuyệt Địa Phi Hồ 663 992 30
Truy Hồn Phu Chư 483 364
Thánh Âm Thiên 698 891
Tuyệt Địa Linh Hồ 480 352 28
Tà Ác Thụ Bì 498 677
Thiên Niên Đằng Xà 122 628
Thiết Thụ Khai Hoa 358 872
Thương Tâm Cổ 372 508
Tuần Dã Miêu Vương 388 552
Thứ Trư Yêu Nhân 449 688
Thon Thien Dao Lang 175 595
Thượng Cổ Hành Thi (ANH HÙNG TRỦNG MẬT ĐẠO)
Thạch Hống Chiến Sĩ 420 562
Trường Thối Độc Chu 420 562
Thực Nhân Độc Chu Vương 337 770
Tuyệt Tình Yêu Đao 701 905
Tây Lục Thiên Hạt Vương 701 905
Tuyệt Địa Linh Hồ 455 367
Thương Tâm Cổ 372 508
Thư Trư Ma Đao Khách 164 673
Thạch Hoang Lang 182 739 (84)
Tiên Vĩ Hạt 113 739 (85)
Thạch Tượng Thủ Hộ 238 879 (88)
Tinh Nhuệ Cuồng Dã Minh Lang 288 756 (81)
Tinh Nhuệ Hỗn Thế Minh Ngưu 254 763 (81)
Thảo Nguyên Man Yêu 230 770 (81)
Tinh Nhuệ Phi Thiên Minh Hổ 221 766 (82)
Thất Bộ Xà 369 601
Thánh Âm Thiên Tốc 687 867
Thần Tiên Ngư 629 590
Tuyết Sơn Xích Luyện Xà 487 974
Thần Tiên Ngư 631 590
Tâm liên chi hoa 532 744
Truy Hồn Minh Xà 559 318, 567 402
Thủy Thương Oán Linh 557 406
Thổ Thương Oán Linh Thủ Lĩnh 530 412
Thủy Thương Oán Linh Thủ Lĩnh 542 457
Thần Tiên Ngư 637 593 20
Thái Dực Long Thửu 653 587
Tụ Linh Chiến Tướng 670 597
Thôn Thiên Đao Lang 171 596
Truy Vân Thái Tựu 632 428
Trọc Chi Thuỷ Tinh 272 372
Tam Nhãn Man Quỷ Vương 415 329
Tây Lục Thiên Hạt Vương 705 905
Tuyệt Tình Đao 705 905
Thâm Hải Tích Lịch 690 886
Thánh Âm Thiên 690 886
Thổ Thương Oán Linh 567 389
Tù Đồ Thủ Lĩnh 479 314
Thâm Hải Cự Long 699 975
Thâm Đàm Toàn Quy 281 604

U
U Minh Quỷ Hỏa 394 382
U Minh Lão Yêu 527 529
U Minh Cư (Về điểm dịch chuyển Tổ Long Thành, kế bên Sứ giả dịch chuyển là cục đá, bạn nhấp vào, chọn U Minh Cư)
U Hồn Tháp 524 971

V
Vấn Kinh Hạt 285 459
Vấn Kinh Hạt Vương 299 459
Vô Danh Tiên Thú 215 329 (Quest Phòng tuyến)
Vũ Khúc Ngô Công 456 684
Vọng Hải Tạc Xỉ Thú 640 815
Vạn Pháp Kim Luân705 713 (Dưới nước)
Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ 158 673
Viễn Cổ Thạch Quái 140 766
Vạn Pháp Kim Lân 699 899

X
Xỉ Man Tham Tướng 487 585
Xà Cốc Huyết Lang 586 766, 580 770
Xà Nanh Vị Vương 207 473
Xích Đầu Thiên Túc Trùng 584 525
Xuyên Vân Hóa Xà 438 854
Xa Nanh Thứ Vị 217 446
Xà Cốc Địa Quỷ Vương 623 718
Xuyên Sơn Điêu 208 546
Xá Lị Miêu Vương 337 770
Xỉ Giáp Minh Thử 527 372
Xà Đảo Công Chủ 673 675

Y
Yêu Ngưu Tiểu Binh 450 560
Yêu Lang Thần Xạ Thủ 487 585
Yêu Lang Xạ Thủ 552 754
Yêu Ngưu Nô Bộc 600 773
Yêu Ngưu Nô Phó 580 770 (Huyết Ngọc Bội)
Yểu Điệu Sơn Quỷ 593 736
Yêu Lang Chiến Sĩ 505 610
Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ 623 718
Yêu Ngưu Dũng Sĩ 169 651
Yêu Ngưu Bách Phu Trưởng 159 665
Yêu Ngưu Thiên Phủ Trưởng 447 470
Yêu Thử Cuồng Chiến Sĩ 454 407
Yêu Ngưu Ám Sát Vương 483 365
Yêu Ngưu Thuật Sĩ 415 355, 440 358
Yêu Sư Cuồng Chiến Sĩ 272 564
Yêu Ngưu Vu Sư 499 360
Yêu Hổ Thư Kích Vương 332 576
Yêu Ngưu Cung Thủ 310 860
Yêu Ngưu Lâu La 310 860
Yêu Ngưu Sát Thủ 412 530
Yêu Ngưu Thư Kích Thủ 425 478
Yêu Lang Thống Lĩnh 443 550
Yêu Ngưu Sát Thủ 409 534
Yêu Thử Thư Kích Vương 442 358
Yêu Ma Kim Giáp (Kim Giáp Yêu) 267 877


Copyright: Kelvin & BeastBoy & GameVN & Cloud
__________________
[CENTER]
[SIGPIC]http://img525.imageshack.us/img525/7756/cloud5xy1.gif[/SIGPIC]

[B][URL="http://thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?t=7698"]Cẩm Nang Toàn Thư Nhiệm Vụ TGHM[/URL] - [URL="http://thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?t=12829"]Hướng Dẫn Toàn Tập TGHM[/URL][/B]

[SIZE="1"]Intel Core 2 Duo E6600 | Asus P5W DH Deluxe | MSI HD2900XT | Patriot PC2-6400 4x1GB | Thermaltake Armor
SilverStone Zeus 750W | Asus 19" LCD WS | Asus DVD | WD 250GB SATA II | Razer Krait | Ideazon MERC
MCP655 | Swiftech Storm | BlackIce GTS 240 | Sunon 108CFM[/SIZE][/CENTER][LEFT][/LEFT]

Được sửa bởi Kim Tinh lúc 08:52 AM 16/05/2008
Cloud Strife offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 24/05/2007, 10:27 AM   #3 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của Cloud Strife
 
Tham gia: 13/01/2007
Bài viết: 153
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 140966
Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng Cloud Strife đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Cửu Vỹ Hóa Hổ 180 773
Oán Linh Tháp 202 857
Hỗn Thế Minh Ngưu 527 328
Minh Sư Đại Hống 222 731
Liệt Diễm Thủ Hộ 102 781
U Minh Long Vương 621 306
Long Cung Hà Binh 630 333
Long Cung Giải Tướng 653 306
Long Cung Bạng Tinh 632 324
Song Chùy Minh Thử 538 362
Di Thư Chiêm Huyết (Ác Mộng Lão Binh) 105 664
Bán Giao Long 699 680
Đoạn Thủ Kỵ Binh Tướng Quân 162 805
Long Nữ 670 643
Long Tử Long Cung 634 307
Long Nữ Long Cung 626 309
Tinh Nhuệ Đoạt Phách Minh Sư 255 728
Tinh Nhuệ Phi Thiên Minh Hổ 233 762
Trường Thủ Thải Tựu 265 707
Tinh Nhuệ Cuồng Dã Minh Lang 265 734
Tinh Nhuệ Hỗn Thế Minh Ngưu 241 766
Hỏa Hồng Hôi Tẫn 136 790
Viễn Cổ Thạch Quái 141 764
Ma Nham Thủ Vệ 144 757
Hỏa Nham Chiến Sĩ 118 741
Ma Khoáng Thủ Vệ 162 766
Kì Diệu Quả 667 616Phù Chú Nhất 566 436
Phù Chú Nhị 577 443
Phù Chú Tam 578 450
Phù Chú Tứ 587 453
Phù Chú Ngũ 593 444
Phù Chú Lục 583 431
Phù Chú Thất 585 435

Tọa độ Boss
Tuyệt Bộc Âm Ảnh( 249. 1009)
__________________
[CENTER]
[SIGPIC]http://img525.imageshack.us/img525/7756/cloud5xy1.gif[/SIGPIC]

[B][URL="http://thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?t=7698"]Cẩm Nang Toàn Thư Nhiệm Vụ TGHM[/URL] - [URL="http://thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?t=12829"]Hướng Dẫn Toàn Tập TGHM[/URL][/B]

[SIZE="1"]Intel Core 2 Duo E6600 | Asus P5W DH Deluxe | MSI HD2900XT | Patriot PC2-6400 4x1GB | Thermaltake Armor
SilverStone Zeus 750W | Asus 19" LCD WS | Asus DVD | WD 250GB SATA II | Razer Krait | Ideazon MERC
MCP655 | Swiftech Storm | BlackIce GTS 240 | Sunon 108CFM[/SIZE][/CENTER][LEFT][/LEFT]

Được sửa bởi Kim Tinh lúc 02:42 PM 04/08/2007
Cloud Strife offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 09/07/2007, 04:11 PM   #4 (permalink)
*thvđ*tuanoo7*
 
Hình đại diện của tuanmagician
 
Tham gia: 25/01/2007
Bài viết: 8,972
Cảm ơn: 139
Được cảm ơn 1,371 lần qua 762 bài viết
Điểm uy tín: 1914052
tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng tuanmagician đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Minh Sư Đại Hồng 107 783 ................
222 731 mới đúng
__________________
VM *tuanoo7*
101
CC - CT

NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN
TÍNH TƯƠNG CẬN TẬP TƯƠNG VIỄNSomeone :Việt Nam chả thấy trò gi là ko hack với auto, thấy game OL nào bây h cũng chỉ có mỗi việc ngồi nhìn màn hình với trả tiền net còn đâu máy nó chơi cho hết===>nhàn hạ vật vã
Ghét Nhất : BẢN NÂNG CẤP SAU<==">.<"


ƯỚC GÌ DEC THẬT...PRO

Nghiệt Hải Vô Nhai , Hồi Đầu Thị Nhạn

Được sửa bởi tuanmagician lúc 11:06 AM 24/10/2007
tuanmagician offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 10/07/2007, 01:13 AM   #5 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của linhgiapthanhanh
 
Tham gia: 22/05/2007
Bài viết: 2
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
linhgiapthanhanh đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

mọi người cho hỏi di an sách lục o đâu vậy? nó nói là ở phái đông ngư thôn nhưng tìm khong thấy
linhgiapthanhanh offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 10/07/2007, 07:05 PM   #6 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của Puppy_doll
 
Tham gia: 31/03/2007
Bài viết: 24
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 145
Puppy_doll đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

đến pó tay, hồng hoang vương mãng là con nào thế
50 charrrrrrrrrrrrrrrr
__________________
Char:puppydoll
Sever:Huyền Vũ
Class:Vũ Linh
Lever:6x
Một phong cách trẻ , 1 phong cách .... puppy>:)
Puppy_doll offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/07/2007, 05:44 PM   #7 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của banhbeobanhbo
 
Tham gia: 21/06/2007
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 143
banhbeobanhbo đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Trích dẫn:
Được gửi bởi linhgiapthanhanh Xem bài viết
mọi người cho hỏi di an sách lục o đâu vậy? nó nói là ở phái đông ngư thôn nhưng tìm khong thấy
Bạn về Ngư Thôn,lặn xuống biển và bơi về phía Đông 1 đoạn khá xa,mình kg nhớ tọa độ chính xác,nhưg cứ bơi thẳng về phía đông đến khi gặp 1 chiếc thuyền lớn mục nát ở sâu dưới đáy biển.Bên dưới chiếc thuyền có 1 chiếc hộp,bạn chịu khó nhìn kỹ sẽ gặp!Chúc bạn may mắn!
banhbeobanhbo offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/07/2007, 05:52 PM   #8 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của banhbeobanhbo
 
Tham gia: 21/06/2007
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 143
banhbeobanhbo đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Trích dẫn:
Được gửi bởi Puppy_doll Xem bài viết
đến pó tay, hồng hoang vương mãng là con nào thế
50 charrrrrrrrrrrrrrrr
Hồng Hoang Vương Mãng (695 931),bạn có thể bay đến 2 hòn đảo nhỏ phía Đông Nam Vạn Kiếp Thànhđể tìm chúng!Chúc bạn may mắn!
banhbeobanhbo offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 12/07/2007, 01:46 PM   #9 (permalink)
Tu chân tầng 8: Độ Kiếp
 
Hình đại diện của Hồ Tiểu Qua
 
Tham gia: 21/05/2007
Bài viết: 173
Cảm ơn: 59
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 166
Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng Hồ Tiểu Qua đang có khoảng 2000 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Tọa độ
Lâm Tử Kiếm: 399 555 Dạ Khốc Đảo
Liêu Anh: 395 584 Dạ Khốc Đảo
Hồ Tiểu Qua offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 16/07/2007, 02:08 PM   #10 (permalink)
Tu chân tầng 3: Linh Hư
 
Hình đại diện của Puppy_doll
 
Tham gia: 31/03/2007
Bài viết: 24
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 145
Puppy_doll đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

hu hu cửu chuyển hoá xà là con gì, giúp pé với , tìm đỏ mắt mà ko coá
__________________
Char:puppydoll
Sever:Huyền Vũ
Class:Vũ Linh
Lever:6x
Một phong cách trẻ , 1 phong cách .... puppy>:)
Puppy_doll offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 26/07/2007, 09:50 PM   #11 (permalink)
Tu chân tầng 4: Hòa Hợp
 
Hình đại diện của boy_sock
 
Tham gia: 08/06/2007
Bài viết: 85
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 144
boy_sock đang có khoảng 50 điểm danh vọng boy_sock đang có khoảng 50 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

alo alo !!!
các huynh đệ ah làm ơn chỉ giùm tui nhận Q kiếm phong an thứ 6 thì phải nhận ở NPC nào vậy thanks trước nha!!!!!
__________________
đừng cố gắng trở thành người vĩ đại nhất mà hãy trở thành một người có giá trị !!!
boy_sock offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 27/07/2007, 07:24 AM   #12 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của Noob
 
Tham gia: 12/01/2007
Bài viết: 5
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
Noob đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

AI BIết con Minh Nha Chiến Sĩ ở ddaau ko a
Noob offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 30/07/2007, 10:53 AM   #13 (permalink)
Tu tâm dưỡng tính
 
Hình đại diện của alexandervn
 
Tham gia: 21/02/2007
Bài viết: 145
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
alexandervn đang có khoảng 150 điểm danh vọng alexandervn đang có khoảng 150 điểm danh vọng alexandervn đang có khoảng 150 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Đã có topic của tui dán lên đầu trang rồi, trang này còn dán lên làm gì cho tốn diện tích? Đề nghị MOD unstick trang này được ko vậy?
alexandervn offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 11/08/2007, 12:18 PM   #14 (permalink)
Tu chân tầng 8: Độ Kiếp
 
Hình đại diện của PrinceSky
 
Tham gia: 21/02/2007
Bài viết: 155
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài viết
Điểm uy tín: 86284
PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng PrinceSky đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Lightbulb Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Trích dẫn:
Được gửi bởi boy_sock Xem bài viết
alo alo !!!
các huynh đệ ah làm ơn chỉ giùm tui nhận Q kiếm phong an thứ 6 thì phải nhận ở NPC nào vậy thanks trước nha!!!!!
Phong ấn thứ 6 là nhận từ thất dụ lệnh số 5 thì phải , cấp độ dùng : 55 .
PrinceSky offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 12/08/2007, 08:06 PM   #15 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của nguyen hoang son
 
Tham gia: 15/01/2007
Bài viết: 6
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
nguyen hoang son đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

cho em hỏi thi thể truờng anh ở đâu vậy theo chỉ dẫn thì ở huyền minh tháp mà em kiếm muốn khùng luôn không có
nguyen hoang son offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 13/08/2007, 10:39 PM   #16 (permalink)
Tu tâm dưỡng tính
 
Hình đại diện của gabrielle
 
Tham gia: 17/03/2007
Bài viết: 251
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 0
gabrielle đang có khoảng 350 điểm danh vọng gabrielle đang có khoảng 350 điểm danh vọng gabrielle đang có khoảng 350 điểm danh vọng gabrielle đang có khoảng 350 điểm danh vọng gabrielle đang có khoảng 350 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Trích dẫn:
Được gửi bởi alexandervn Xem bài viết
Đã có topic của tui dán lên đầu trang rồi, trang này còn dán lên làm gì cho tốn diện tích? Đề nghị MOD unstick trang này được ko vậy?
Cái topic này có trước cả cái topic của bạn nữa mà đòi người ta unstick, potay thế, tui toàn tìm ở đây
gabrielle offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 17/08/2007, 09:24 AM   #17 (permalink)
Tu chân tầng 5: Nguyên Anh
 
Hình đại diện của windrasengan
 
Tham gia: 23/07/2007
Bài viết: 227
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 148
windrasengan đang có khoảng 350 điểm danh vọng windrasengan đang có khoảng 350 điểm danh vọng windrasengan đang có khoảng 350 điểm danh vọng windrasengan đang có khoảng 350 điểm danh vọng windrasengan đang có khoảng 350 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

Bạn cho mình hỏi Hồng Linh Phiến(Q nhận ở tạp hóa của bộ lạc Tật Phong) kiếm ở đâu thế
windrasengan offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 01/09/2007, 05:39 PM   #18 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của breakthough
 
Tham gia: 29/05/2007
Bài viết: 98
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 5 lần qua 3 bài viết
Điểm uy tín: 143
breakthough đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

trục nhật thái thứu đâu bạn............................................. ....
breakthough offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 01/09/2007, 09:30 PM   #19 (permalink)
Tu chân tầng 2: Trúc Cơ
 
Hình đại diện của hoanglinh2
 
Tham gia: 25/08/2007
Tuổi: 33
Bài viết: 35
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 140
hoanglinh2 đang có khoảng 10 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

e thật chả hiểu , hôm vừa rồi gặp Q : Yêu Thú Nô Bộc 30
tìm hoài chả thấy , đánh con Yêu Thú Nô Phó thì (1/30) --> chả hiểu ra sao cả, có v/đề trg việc dịch Q và dịch tên Quái à ?
__________________
[B]Name:[/B] Hazy
[B]Char: [/B]PS :x
[B]Bang:[/B] Legend
[B]Server:[/B] Hoang De
[B]Level: [/B]8x
hoanglinh2 offline   Trả lời với trích dẫn
Cũ 05/09/2007, 10:42 PM   #20 (permalink)
Tu chân tầng 4: Hòa Hợp
 
Hình đại diện của annie88
 
Tham gia: 09/05/2007
Bài viết: 79
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần qua 0 bài viết
Điểm uy tín: 145
annie88 đang có khoảng 50 điểm danh vọng annie88 đang có khoảng 50 điểm danh vọng
Mặc định Re: Tọa độ MOB & Item & NPC - Cẩm nang Quest

thanks cam ơn bạn nhiều lắm ........cái này rất có ích cho xã hội .........hihihih
__________________
[B][CENTER]
*Nhân Vật: Đa_Tình88*
*Server: Huyền Vũ*
* Class: Vũ Linh 10x*
Blog:_[COLOR="RoyalBlue"]http://Annie88.tk [/COLOR][/B]
[SIGPIC][/SIGPIC][/CENTER]
annie88 offline   Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Chia sẻ link


Hiện đang có: 1 người (0 thành viên và 1 khách) đang xem chủ đề này.
 
Hỗ trợ

Quy định
Bạn không được tạo chủ đề mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình

Mã BB Bật
Smilies Bật
Mã [IMG] Bật
Mã HTML Tắt
Trackbacks are Bật
Pingbacks are Bật
Refbacks are TắtTheo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:53 AM.