Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Tịch Diệt Cốc (http://diendan.thegioihoanmy.vn/tich-diet-coc-f6/)
-   -   Danh sách các thành viên vào sám hối tại Tịch Diệt Cốc. (http://diendan.thegioihoanmy.vn/tich-diet-coc-f6/danh-sach-cac-thanh-vien-vao-sam-hoi-tai-tich-diet-coc-787/)

Tiểu Bảo 13/01/2007 10:07 AM

Danh sách các thành viên vào sám hối tại Tịch Diệt Cốc.
 
Juno ------------------1 tháng ------------------ Vi phạm nội quy của diễn đàn.
DavidNha ------------1 tháng ------------------ Vi phạm nội quy của diễn đàn.

Tiểu Bảo 13/01/2007 11:02 AM

Nhoc_kute_alone---------------10 ngày------------------ Sử dụng ngôn từ khiếm nhã

Mộc Tinh 13/01/2007 01:08 PM

tinh------------------- Vĩnh viễn-------------- Tuyên truyền phần mềm hack, có ẩn chứa mã độc.
WhatThe****-------- Vĩnh viễn-------------- Đặt tên sai quy định.

Kim Tinh 13/01/2007 04:09 PM

wickedperson------------------- 3 tháng--------------Sử dụng ngôn từ khiếm nhã

Kim Tinh 13/01/2007 04:39 PM

Hiro[Cute]------------------- 1 ngày--------------Spam quá nhiều trên diễn đàn.
Cảnh cáo lần 1.

Tiểu Bảo 13/01/2007 06:41 PM

LegendAngel---------3 ngày---------- liên tục gửi nhiều bài có cùng một nội dung.

Kim Tinh 14/01/2007 06:10 PM

kboy18---------3 ngày----------Mạo danh Ban Quản Trị Diễn Đàn

Tiểu Bảo 15/01/2007 10:35 AM

atula87-------------------10 ngày --------------------Sử dụng từ ngữ gây hiểu nhầm.

Phi Long 15/01/2007 10:50 AM

TieuThuXinh----------------10 ngày--------------Spam quá nhiều trên diễn đàn. Sử dụng từ ngữ khiếm nhã.

Kim Tinh 15/01/2007 11:01 AM

vietlinh8----------------Vĩnh viễn--------------Sử dụng ngôn từ khiếm nhã với Ban Quản Trị
skyroll_mvd--------------7 ngày---------------sử dụng từ ngữ khiến nhã

Thủy Tinh 15/01/2007 11:07 AM

hungprincend----------------10 ngày--------------Dùng từ ngữ gây hiểu lầm.

Tiểu Bảo 15/01/2007 01:32 PM

songhung264--------------------7 ngày--------------Dùng từ ngữ gây hiểu nhầm.

Mộc Tinh 15/01/2007 01:38 PM

quaithai911-----------Vĩnh viễn------------ Sử dụng ngôn từ khiếm nhã

Tiểu Bảo 15/01/2007 03:35 PM

ictbgg--------------------1 tháng --------------------Đưa thông tin sai lệch về game.

Tiểu Bảo 15/01/2007 06:07 PM

makiet----------------10 ngày-----------------------Vi phạm nội quy của diễn đàn.

Tiểu Bảo 15/01/2007 06:22 PM

tieu_oc_tieu---------------------------3 ngày ----------------------------- liên tục Spam.

Thủy Tinh 15/01/2007 11:19 PM

mainghi-------vĩnh viễn-------Sử dụng ngôn từ khiếm nhã

GM07 16/01/2007 09:24 AM

thegioihoanmy----------------Vĩnh viễn--------------Đặt tên sai quy định.

Tiểu Bảo 16/01/2007 09:27 AM

rosely--------------Vĩnh viễn ---------------Sử dụng ngôn từ khiếm nhã với Ban Quản Trị

Tiểu Bảo 16/01/2007 09:56 AM

honda ----------------------Vĩnh Viễn ---------------------- Sử dụng ngôn từ khiếm nhã với Ban Quản Trị


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:22 AM.