Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Tiên Ma Vô Giới (http://diendan.thegioihoanmy.vn/tien-ma-vo-gioi-f250/)
-   -   Xin tọa độ boss TMK (http://diendan.thegioihoanmy.vn/tien-ma-vo-gioi-f250/xin-toa-do-boss-tmk-163890/)

RudeBoy 03/01/2012 04:21 PM

Xin tọa độ boss TMK
 
Có pro nào cho pé xin Tọa độ 8 boss trong sự kiện TMK đc ko !

:data::data::data::data:

nhanhlanrung1984 03/01/2012 05:16 PM

khi tham gia sự kiện.. lúc chuyển Q sang đánh boss.. nhìn trên map nhỏ.. các chấm xanh tập trung ở đâu thì boss xuất hiện ở đó.
Nhanh lắm.. tìm boss mất tầm 15s @@@


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:32 PM.