Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Tứ Linh (http://diendan.thegioihoanmy.vn/tu-linh-f86/)
-   -   Bán acc Vs tiên Ring qh9!!! (http://diendan.thegioihoanmy.vn/tu-linh-f86/ban-acc-vs-tien-ring-qh9-211489/)

_Relax_ 19/04/2016 02:46 PM

Bán acc Vs tiên Ring qh9!!!
 
Cần bán acc Vs nữ tiên
Ring qh9 chưa LH 11LL
Set qh8 +10 SL12
Nón phép 15+11= 900k
Bội def 15+11=900k
FF 15+10
Giá 5m vnd
Phỏn 09 175 175 09


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:41 PM.