Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ

Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ (http://diendan.thegioihoanmy.vn/)
-   Tứ Linh (http://diendan.thegioihoanmy.vn/tu-linh-f86/)
-   -   Bán ID có 7 nhân vật (http://diendan.thegioihoanmy.vn/tu-linh-f86/ban-id-co-7-nhan-vat-205143/)

my_thuan 15/01/2015 01:15 PM

Bán ID có 7 nhân vật
 
Bán ID có 7 nhân vật như sau:
1 tit 103 (ma, gần full sách) đã luan hồi PH DLT
2 KK 102 (1 ma 1 tiên)
2 KL tiên (1 full sach đang trung sinh 7x, 1kia có vài Bk để trận +skill chạy chưa TS)
1 VM ma 102 (sách vài quyển)
1 cop tiên 101
Tất cả đều QH8, tit và cop chưa LH VK
2 KL có 2 set đồ op mana đều trên 5k, đồ +5 +7 +8 lung tung, KL đang TS dùng VK +10
1 set 15 HH HK +8 4 slot
1 + 9 đồ nhiệm vụ
1 bàn cổ TNHN
thích hợp cho ai farm TK :tieuho24:
giá 2m5 (ko fix, vị ko đến 400k/1 nhan vật)
SMS: 0902 ba bảy ba 902 (ko hiểu sao nhiều người ghi như vậy, bắt chướt ghi theo).
GD HCM, ở xa có bảo lãnh. :tieuho44:

my_thuan 15/01/2015 08:18 PM

up up up :tieuho44:

my_thuan 16/01/2015 11:37 PM

up up up :D


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:11 PM.